RP 98/2003 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice, 14 kap. 3 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om arbetslöshetskassor och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice

Stadfäst

21.11.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
944/2003
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 14 kap. 3 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Stadfäst

21.11.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
945/2003
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

Stadfäst

21.11.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
946/2003
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Stadfäst

21.11.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
947/2003
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice

2. Lag om ändring av 14 kap. 3 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa

3. Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

4. Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Arbetsministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Järvinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

10.10.2003

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.10.2003 Avslutats PR 77/2003
Beslut

Ärendet remitterades till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

12

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Betänkande

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande
AjUB 5/2003 rd
Klart

21.10.2003

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

22.10.2003

Plenarprotokoll
PR 83/2003 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 23.10.2003.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.10.2003 Avslutats PR 85/2003
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.11.2003 Avslutats PR 87/2003
???istuntopoytakirjan_sivu???

42

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

11.11.2003

​​​​