RP 99/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen och till vissa andra lagar som har samband med den

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen

Stadfäst

20.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1136/2013
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av lagen om samarbete inom företag

Stadfäst

20.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1137/2013
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare

Stadfäst

20.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1138/2013
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 7 a § i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar

Stadfäst

20.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1139/2013
Beslut

Godkänts

5. Lag om ersättning för utbildning

Stadfäst

20.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1140/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

6. Lag om ändring av 10 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Stadfäst

20.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1141/2013
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen

2. Lag om ändring av lagen om samarbete inom företag

3. Lag om ändring av lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare

4. Lag om ändring av 7 a § i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar

5. Lag om ersättning för utbildning

6. Lag om ändring av 10 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Arbets- och näringsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Kröger

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

06.09.2013

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.09.2013 Avslutats PR 79/2013
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Betänkande

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande
AjUB 10/2013 rd
Klart

04.12.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 1-4 och 6 utan ändringar och godkänner lagförslag 5 enligt propositionen men 2 § med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

05.12.2013

Plenarprotokoll
PR 125/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.12.2013 Avslutats PR 126/2013
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.12.2013 Avförts PR 130/2013
13.12.2013 Avslutats PR 131/2013
???istuntopoytakirjan_sivu???

14

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

17.12.2013

​​​​