Riksdagsärenden SRR 4/2013

SRR 4/2013 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om komplettering av statsrådets redogörelse 27.3.2013 om ramar för statsfinanserna 2014-2017 (SRR 3/2013 rd)

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

09.04.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
09.04.2013 Avförts PR 34/2013 2
10.04.2013 Avförts PR 35/2013 15
10.04.2013 Avslutats PR 36/2013 15
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten kan lämna utlåtande till senast 3.5.2013.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 9/2013 rd
Klart

07.06.2013

Förslag till beslut

se betänkandet

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Utlåtanden

Utrikesutskottets utlåtande
UtUU 4/2013 rd
Klart

07.05.2013

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Revisionsutskottets utlåtande
ReUU 1/2013 rd
Klart

02.05.2013

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 4/2013 rd
Klart

03.05.2013

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Lagutskottets utlåtande
LaUU 6/2013 rd
Klart

02.05.2013

Kommunikationsutskottets utlåtande
KoUU 12/2013 rd
Klart

03.05.2013

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Jord- och skogsbruksutskottets utlåtande
JsUU 9/2013 rd
Klart

03.05.2013

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Försvarsutskottets utlåtande
FsUU 5/2013 rd
Klart

17.04.2013

Kulturutskottets utlåtande
KuUU 9/2013 rd
Klart

26.04.2013

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 6/2013 rd
Klart

02.05.2013

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Ekonomiutskottets utlåtande
EkUU 12/2013 rd
Klart

03.05.2013

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 4/2013 rd
Klart

03.05.2013

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Miljöutskottets utlåtande
MiUU 11/2013 rd
Klart

03.05.2013

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

11.06.2013

Plenarprotokoll
PR 67/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.6.2013.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
12.06.2013 Avbrutits PR 68/2013 1
14.06.2013 Avslutats PR 71/2013 1 1,2
Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av redogörelsen. Ärendet slutbehandlat.

Kombinerad behandling

SRR 3/2013 rd

Riksdagens skrivelse

Datum

19.06.2013

Skrivelse
RSk 18/2013 rd