SRR 4/2014 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2015 - 2018

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

04.04.2014

Plenarprotokoll
PR 36/2014 rd

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.04.2014 Avslutats PR 37/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten kan lämna utlåtande till senast 9.5.2014.

???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 6/2014 rd
Klart

10.06.2014

Förslag till beslut

se betänkandet

Reservationer

I betänkandet ingår 3 reservationer

Utlåtanden

Revisionsutskottets utlåtande
ReUU 1/2014 rd
Klart

07.05.2014

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 8/2014 rd
Klart

14.05.2014

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Lagutskottets utlåtande
LaUU 9/2014 rd
Klart

07.05.2014

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Kommunikationsutskottets utlåtande
KoUU 2/2014 rd
Klart

06.05.2014

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Jord- och skogsbruksutskottets utlåtande
JsUU 19/2014 rd
Klart

08.05.2014

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Försvarsutskottets utlåtande
FsUU 5/2014 rd
Klart

07.05.2014

Kulturutskottets utlåtande
KuUU 4/2014 rd
Klart

08.05.2014

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 2/2014 rd
Klart

07.05.2014

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 3 avvikande meningar

Ekonomiutskottets utlåtande
EkUU 17/2014 rd
Klart

13.05.2014

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 3 avvikande meningar

Framtidsutskottets utlåtande
FrUU 2/2014 rd
Klart

07.05.2014

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 3/2014 rd
Klart

07.05.2014

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Miljöutskottets utlåtande
MiUU 8/2014 rd
Klart

25.04.2014

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.06.2014

Plenarprotokoll
PR 64/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.6.2014.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.06.2014 Avbrutits PR 65/2014
12.06.2014 Avslutats PR 66/2014 1-3
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av redogörelsen. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

Datum

19.06.2014

Skrivelse
RSk 20/2014 rd

​​​​