SRR 6/2012 rd

Statsrådets redogörelse: Finlands säkerhets- och försvarspolitik 2012

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

21.12.2012

Plenarprotokoll
PR 135/2012 rd

Remissdebatt

Föredragits av

Statsminister Jyrki Katainen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
06.02.2013 Avbrutits PR 3/2013
07.02.2013 Avslutats PR 4/2013
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet, som finansutskottet, förvaltningsutskottet och försvarsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Utrikesutskottet

Betänkande

Utrikesutskottets betänkande
UtUB 1/2013 rd
Klart

26.04.2013

Förslag till beslut

se betänkandet

Utlåtanden

Finansutskottets utlåtande
FiUU 2/2013 rd
Klart

22.03.2013

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 3/2013 rd
Klart

02.04.2013

Försvarsutskottets utlåtande
FsUU 4/2013 rd
Klart

21.03.2013

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.05.2013

Plenarprotokoll
PR 47/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.5.2013.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.05.2013 Avbrutits PR 49/2013
08.05.2013 Avslutats PR 50/2013 1-4
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av redogörelsen. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

Datum

15.05.2013

Skrivelse
RSk 6/2013 rd

​​​​