SRR 6/2014 rd

Statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna 2014

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

04.11.2014

Plenarprotokoll
PR 106/2014 rd

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.11.2014 Avslutats PR 110/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet, som stora utskottet, grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet, lagutskottet, kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Utrikesutskottet

Betänkande

Utrikesutskottets betänkande
UtUB 24/2014 rd
Klart

06.03.2015

Förslag till beslut

Riksdagen har ingenting att anmärka med anledning av redogörelsen, men förutsätter att regeringen vidtar följande åtgärder: 1. Genom sin verksamhet och fördelningen av ekonomiska resurser fullgör statsrådet aktivt strategin i redogörelsen. 2. I början av nästa valperiod utarbetar statsrådet en nationell handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter i Finland.

Utlåtanden

Stora utskottets utlåtande
StoUU 6/2014 rd
Klart

23.01.2015

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 52/2014 rd
Klart

22.01.2015

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 34/2014 rd
Klart

11.02.2015

Lagutskottets utlåtande
LaUU 23/2014 rd
Klart

29.01.2015

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Kulturutskottets utlåtande
KuUU 15/2014 rd
Klart

23.01.2015

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 19/2014 rd
Klart

20.01.2015

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 15/2014 rd
Klart

20.01.2015

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

11.03.2015

Plenarprotokoll
PR 171/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.3.2015.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.03.2015 Avslutats PR 172/2014
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av redogörelsen. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

Datum

18.03.2015

Skrivelse
RSk 59/2014 rd

​​​​