SS 739/1992 rd

Skriftligt spörsmål: Om ny bedömning av domarna i krigsansvarighetsprocessen

Inlämnats

Riksdagsledamot

Kohijoki /Saml

Sänts till ministeriet för kännedom

Svar lämnats

Datum

04.02.1993

Besvarats av

Justitieminister Pokka

Meddelande i plenum att svar inkommit

Datum

02.03.1993

​​​​