Riksdagsärenden TKF 2/2006

TKF 2/2006 rd

Talmanskonferensens förslag till ändring av riksdagens arbetsordning och lagen om riksdagens tjänstemän, upphävande av instruktionen för statsrevisorerna och till riksdagens beslut om ändring av 5 § i reglementet för Riksdagsbiblioteket och riksdagens räkenskapsstadga

Beslut

1. Riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning

Beslut

Lämnats vilande

2. Lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän

Beslut

Lämnats vilande

3. Riksdagens beslut om upphävande av instruktionen för statsrevisorerna

Beslut

Lämnats vilande

4. Riksdagens beslut om ändring av 5 § i reglementet för Riksdagsbiblioteket

Beslut

Lämnats vilande

5. Riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga

Beslut

Lämnats vilande

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a och enda
behandlingen

Lämnats
att vila

Förslag från talmanskonferensen

1. Riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning

2. Lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän

3. Riksdagens beslut om upphävande av instruktionen för statsrevisorerna

4. Riksdagens beslut om ändring av 5 § i reglementet för Riksdagsbiblioteket

5. Riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga

Lämnats till riksdagen

Datum

28.09.2006

Meddelats i plenum

Datum

29.09.2006

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
04.10.2006 Avslutats PR 95/2006 19
Beslut

Ärendet remitterades till grundlagutskottet, som finansutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Grundlagsutskottet

Betänkande

Grundlagsutskottets betänkande
GrUB 10/2006 rd
Klart

24.11.2006

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen i propositionen samt lag- och författningsförslagen i talmanskonferensens förslag godkänns utan ändringar.

Utlåtanden

Finansutskottets utlåtande
FiUU 34/2006 rd
Klart

10.11.2006

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
28.11.2006 Avslutats PR 122/2006 2
Beslut

Lagförslaget och förslaget till ändring av riksdagens arbetsordning godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra och enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
01.12.2006 Avslutats PR 125/2006 13
Beslut

Riksdagen godkände att det första lagförslaget i regeringens proposition RP 71/2006 rd, beslutat i första behandlingen, lämnas att vila till det första riksmötet efter nästa riksdagsval. I enlighet med den godkända proceduren ansåg riksdagen att också förslagen 1 och 2 i talmanskonferensens förslag, beslutade i första behandlingen, samt förslagen 3-5 i talmanskonferensens förslag, beslutade i enda behandling, är godkända att vila till det första riksmötet efter nästa riksdagsval.

Kombinerad behandling

RP 71/2006 rd

Riksdagens svar till regeringen

Datum

09.01.2007

Fortsatt behandling

RP 71/2006 rd

​​​​​​​