Riksdagsärenden TKF 4/2006

TKF 4/2006 rd

Talmanskonferensens förslag till ändring av 23 och 48 § i riksdagens arbetsordning

Beslut

1. Riksdagens beslut om ändring av 23 och 48 § i riksdagens arbetsordning

Ikraftträdande

22.03.2007

Författningssamlingen
219/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Förslag från talmanskonferensen

1. Riksdagens beslut om ändring av 23 och 48 § i riksdagens arbetsordning

Lämnats till riksdagen

Datum

15.12.2006

Meddelats i plenum

Datum

18.12.2006

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
19.12.2006 Avslutats PR 136/2006 3
Beslut

Ärendet remitterades till grundlagsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Grundlagsutskottet

Betänkande

Grundlagsutskottets betänkande
GrUB 12/2006 rd
Klart

07.02.2007

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att talmanskonferensens förslag till ändring av riksdagens arbetsordning godkänns i övrigt men 48 § med ändringar och att lagförslaget i lagmotionen godkänns utan ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

07.02.2007

Plenarprotokoll
PR 154/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 08.02.2007.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
08.02.2007 Avslutats PR 155/2006 4
Beslut

Förslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
13.02.2007 Avslutats PR 158/2006 3
Beslut

Riksdagen godkände det förslag som beslutades vid första behandlingen.

Riksdagens skrivelse

Datum

20.02.2007

Skrivelse
RSk 52/2006 rd

Andra samtidigt behandlade ärenden