U 25/2010 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Jahkola

Talmannen

Datum

12.07.2010

Beslut

Talmannen sände ärendet till stora utskottet, som lagutskottet skall lämna utlåtande till.

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

07.09.2010

Plenarprotokoll
PR 78/2010 rd

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Stora utskottet

Utlåtanden

Lagutskottets utlåtande
LaUU 15/2010 rd
Klart

15.10.2010

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 22/2010 rd
Klart

14.10.2010

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 33/2010 rd
Klart

09.12.2010

Lagutskottets utlåtande
LaUU 19/2010 rd
Klart

25.01.2011

Lagutskottets utlåtande
LaUU 5/2011 rd
Klart

07.06.2011

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 4/2011 rd
Klart

10.06.2011

Lagutskottets utlåtande
LaUU 9/2013 rd
Klart

14.06.2013

Referenser till EU-dokument

​​​​