U 32/2002 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av ett förslag till konvention (om tullförvaltningarnas kamp mot olaglig narkotikahandel på öppet hav)

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Finansrådet Virtanen

Talmannen

Datum

28.06.2002

Beslut

Talmannen sände ärendet till stora utskottet, som utrikesutskottet skall lämna utlåtande till.

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

03.09.2002

Plenarprotokoll
PR 86/2002 rd

Utskottsbehandling

Stora utskottet

Utlåtanden

Utrikesutskottets utlåtande
UtUU 8/2002 rd
Klart

03.12.2002

Finansutskottets utlåtande
FiUU 36/2002 rd
Klart

15.10.2002

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 44/2002 rd
Klart

07.11.2002

​​​​