U 48/2005 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av ett förslag till rådets rambeslut (tredje pelarens dataskydd)

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Rantalankila

Talmannen

Datum

16.12.2005

Beslut

Talmannen sände ärendet till stora utskottet, som grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet och lagutskottet skall lämna utlåtande till.

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

20.12.2005

Plenarprotokoll
PR 142/2005 rd

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Stora utskottet

Utlåtanden

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 5/2006 rd
Klart

24.02.2006

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 27/2006 rd
Klart

21.09.2006

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 54/2006 rd
Klart

23.01.2007

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 3/2007 rd
Klart

24.05.2007

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 18/2007 rd
Klart

07.11.2007

​​​​