Riksdagsärenden U 51/2013

U 51/2013 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets beslut (eCall-beslut)

Lämnats till riksdagen

Datum

18.07.2013

Ministerium

Kommunikationsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Ruuskanen

Talmannen

Datum

05.08.2013

Beslut

Talmannen sände ärendet till stora utskottet, som kommunikationsutskottet skall lämna utlåtande till.

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

04.09.2013

Plenarprotokoll

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Stora utskottet

Utlåtanden

Kommunikationsutskottets utlåtande
KoUU 22/2013 rd
Klart

27.09.2013

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 16/2013 rd
Klart

10.10.2013

Kombinerad behandling

U 50/2013 rd