Riksdagsärenden U 71/2000

U 71/2000 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av ett förslag till rådets förordning om genomförandet av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget och om ändring av förordningarna (EEG) nr 1017/68, (EEG) 2988/74, (EEG) nr 4056/86 och (EEG) nr 3975/87 (Förnyandet av förordningen om verkställandet av EG:s konkurrensregler)

Lämnats till riksdagen

Datum

30.11.2000

Ministerium

Handels- och industriministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Tammivuori

Talmannen

Datum

01.12.2000

Beslut

Talmannen lämnade ärendet till stora utskottet, som ekonomiutskottet skall lämna utlåtande till.

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

04.12.2000

Plenarprotokoll

Utskottsbehandling

Stora utskottet

Utlåtanden

Ekonomiutskottets utlåtande
EkUU 4/2001 rd
Klart

29.03.2001

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 12/2001 rd
Klart

20.03.2001