FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 27/2012 rd

FiUB 27/2012 rd - RP 136/2012 rd RP 163/2012 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2012

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2012 (Bara pdf)

  •   /

​​​​