FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 34/2013 rd

FiUB 34/2013 rd - RP 112/2013 rd RP 193/2013 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2014

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2014 (RP 112/2013 rd) (bara pdf)

  •   /