FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 39/2012 vp

FiUB 39/2012 vp - RP 95/2012 rd RP 166/2012 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2013

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2013 (RP 95/2012 rd) (Betänkandet finns bara som pdf)

  •   /

​​​​