FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 21/2013 rd

FvUU 21/2013 rd - U 67/2013 rd

Granskad version 2.0

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets beslut om undertecknande och ingående av avtal (avtalet mellan EU och Kanada om användningen av passagerarregisteruppgifter)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Talmannen sände sände den 4 oktober 2013 statsrådets skrivelse om förslag till rådets beslut om undertecknande och ingående av avtal (avtalet mellan EU och Kanada om användningen av passagerarregisteruppgifter) (U 67/2013 rd) till stora utskottet för behandling och bestämde samtidigt att förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande i ärendet till stora utskottet

Sakkunniga

Utskottet har hört

konsultativ tjänsteman Leena Rantalankila, justitieministeriet

Samband med andra handlingar

Förvaltningstskottet har tidigare lämnat utlåtande i ärendet E 62/2013 rd (FvUU 7/2013 rd).

SKRIVELSEN

Förslaget

Statsrådets skrivelse 3.10.2013 om förslag till rådets beslut om undertecknande och ingående av avtal (avtalet mellan EU och Kanada om användningen av passagerarregisteruppgifter)

Regeringens ståndpunkt

Se statsrådets skrivelse U 67/2013 rd.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Se dokument HaVL 21/2013 vp.

Ställningstagande

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt.

Helsingfors den 18 oktober 2013

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Pirkko Mattila /saf
 • vordf. Maarit Feldt-Ranta /sd
 • medl. Jussi Halla-aho /saf
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Reijo Hongisto /saf
 • Risto Kalliorinne /vänst
 • Elsi Katainen /cent
 • Outi Mäkelä /saml
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • ers. Lasse Hautala /cent
 • Anne Holmlund /saml
 • Ari Jalonen /saf
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd

Sekreterare var

utskottsråd Ossi Lantto