INTERPELLATION 5/2006 rd

IP 5/2006 rd - Päivi Räsänen /kd m.fl.

Högre spritskatt för att minska konsumtionen

Till riksdagen

Regeringen Matti Vanhanen sänkte spritskatten med en tredjedel räknat från den 1 mars 2004, på starksprit rentav med 44 procent. Men sedan skatterna sänktes och importbegränsingarna i samma veva slopades har alkoholkonsumtionen nått rekordhöjder, över 10 liter ren sprit per person och år. Alkoholens skadeverkningar har ökat kraftfullt och därmed också olika slag av merkostnader för samhället.

Vi har redan nu över en halv miljon storkonsumenter av alkohol i Finland. Alkoholrelaterade sjukdomar är numera vårt största och överlägset dyraste folkhälsoproblem. Enligt prognoser kommer den förväntade livstiden inom tio år att peka neråt; och det bland annat på grund av livsstilssjukdomar typ ökad alkoholkonsumtion.

Antalet alkoholdöda har ökat med flera hundra. I fjol avled totalt omkring 2 000 människor av alkoholrelaterade orsaker, alltså omkring 150 fler än 2004. I Statistikcentralens statistik över dödsorsaker var alkoholrelaterade sjukdomar och förgiftningsfall i fjol den vanligaste dödsorsaken bland män i förvärvsaktiv ålder. Spriten orsakade nästan lika många kvinnors död som bröstcancer, som är den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor. Det föds hundratals barn med bestående alkoholskador, enligt vissa bedömningar upp till 1 000 per år.

Vid sidan av de alkoholrelaterade sjukdomarna har också olyckorna och våldsdåden ökat. Barnskyddet, alkoholrelaterade sjukdomar och disciplinära insatser står för en allt större del av kommunernas utgifter. Kommunerna står för uppskattningsvis 80 procent av kostnaderna för alkoholskador. Olycksfall och våldsdåd betyder dessutom utgifter för försäkringsbolagen, frånvaro från arbetet för arbetsgivarna och förtida pensionering för arbetspensionssystemet. För hushållen betyder det en mängd själsliga, sociala och ekonomiska problem.

I Finland har alkoholkonsumtionen gått upp i nästan direkt proportion till de sänkta alkoholpriserna i reella termer. Alkoholskadorna ökar i takt med den ökande totala konsumtionen. Experter på alkoholpolitik är övertygade om att en prisreglering genom spritskatten är det klart effektivaste sättet att få ner konsumtionen.

Men regeringen Vanhanen har inte velat tro forskare och andra experter eller varit lyhörd för oppositionens krav. Regeringens lösning på de våldsamt ökade problemen är ett alkoholprogram med förslag allt ifrån små steg för att begränsa reklam, varningar för fosterskador på flaskor till begränsad morgonförsäljning av sprit. Regeringens åtgärder kan eventuellt påverka utvecklingen i någon mån, men inte ens i bästa fall blir effekten mer än marginell.

En sådan nonchalant alkoholpolitik är i sig ett hot mot vår konkurrenskraft och ekonomi i framtiden. Konsekvenserna av en misslyckad alkoholpolitik ökar i betydande grad trycket från en åldrande befolkning på en bärkraftig samhällsekonomi och arbetskraftspolitik. Vi har inte råd — i vare sig ett ekonomiskt eller ett arbetskraftspolitiskt perspektiv — att låta arbetskraft gå förlorad på grund av sprit. Nu krävs det skyndsamma och kraftfulla insatser.

På grundval av det ovanstående och med hänvisning till 43 § i Finlands grundlag framställer vi följande interpellation till den behöriga ministern:

Vilka skyndsamma åtgärder kommer regeringen att vidta med avseende på spritbeskattningen för att alkoholkonsumtionen ska gå ner och alkoholskadorna och antalet alkoholdöda minska?

Helsingfors den 9 november 2006

 • Päivi Räsänen /kd
 • Sari Essayah /kd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Kaarina Dromberg /saml
 • Leena Harkimo /saml
 • Pertti Hemmilä /saml
 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Anne Holmlund /saml
 • Jyri Häkämies /saml
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Jyrki Katainen /saml
 • Jari Koskinen /saml
 • Seppo Lahtela /saml
 • Pekka Kuosmanen /saml
 • Esko Kurvinen /saml
 • Jere Lahti /saml
 • Kalevi Lamminen /saml
 • Jouko Laxell /saml
 • Suvi Lindén /saml
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Olli Nepponen /saml
 • Tuija Nurmi /saml
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Reijo Paajanen /saml
 • Maija Perho /saml
 • Lyly Rajala /saml
 • Paula Risikko /saml
 • Martin Saarikangas /saml
 • Petri Salo /saml
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Kimmo Sasi /saml
 • Arto Satonen /saml
 • Timo Seppälä /saml
 • Juhani Sjöblom /saml
 • Marja Tiura /saml
 • Irja Tulonen /saml
 • Raija Vahasalo /saml
 • Jan Vapaavuori /saml
 • Ahti Vielma /saml
 • Jari Vilén /saml
 • Lasse Virén /saml
 • Ben Zyskowicz /saml
 • Annika Lapintie /vänst
 • Iivo Polvi /vänst
 • Matti Kauppila /vänst
 • Unto Valpas /vänst
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Minna Sirnö /vänst
 • Outi Ojala /vänst
 • Matti Kangas /vänst
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Kari Uotila /vänst
 • Mikko Immonen /vänst
 • Erkki Virtanen /vänst
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Martti Korhonen /vänst
 • Veijo Puhjo /vänst
 • Tuija Brax /gröna
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Merikukka Forsius /gröna
 • Heidi Hautala /gröna
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Erkki Pulliainen /gröna
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Janina Andersson /gröna
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Ulla Anttila /gröna
 • Raimo Vistbacka /saf
 • Timo Soini /saf

​​​​