INTERPELLATION 6/2006 rd

IP 6/2006 rd - Sari Sarkomaa /saml  m.fl.

Bättre villkor för kvinnor i arbetslivet

Till riksdagen

I sitt program ger regeringen Vanhanen följande utfästelse: "Regeringen främjar tillsammans med arbetsmarknadsorganisationerna genomförandet av likalönsprincipen och jämställdheten i arbetslivet genom ett långsiktigt program".

Regeringen har misslyckats kapitalt med det målet. Kvinnor har i snitt 471 euro mindre i månadslön än män. Dessutom har lönegapet mellan kvinnor och män ökat den pågående valperioden. Löneskillnaderna är betydligt större om man räknar in övertidsersättningar, bonus m.m. Inom den privata sektorn tjänar män 740 euro mer i månaden än kvinnor.

Kvinnor måste få samma lön som män för samma arbete. Men det räcket inte på långt när för att avskaffa helt omotiverade löneskillnader. Inom kvinnodominerade välutbildade yrkesgrupper är lönerna lägre än inom motsvarande mansdominerade branscher. Exempelvis lärarnas och barnträdgårdslärarnas löner svarar inte mot kraven i deras arbete.

Lönerna för yrkesutbildad vårdpersonal i Finland ligger klart under medellönen i utvecklade industriländer. Sjuksköterskor i Finland får en lön som bara är 83 % av OECD-genomsnittet. Lönerna för yrkesutbildad vårdpersonal motsvarar vare sig kraven i arbetet eller utbildningen. Det i sin tur bygger upp en personalbrist som hotar att försämra kvaliteten på vår hälsovård.

Kvinnor är mer utsatta i arbetslivet också av den anledningen att kvinnor oftare än män har kortvariga anställningar. Det är framför allt unga kvinnor som har kortvariga jobb. Extra utsatta är ensamstående mammor med kortvariga anställningar.

Nästan 20 % av alla kvinnor har tidsbegränsade anställningar. Hos oss i Finland har något fler personer kortvariga jobb än i andra europeiska länder. I EU-länderna har 11,8 % av de förvärvsarbetande kvinnorna tidsbestämda anställningar. Av männen i Finland är det i 12 %.

Var fjärde kvinna (24,5 %) inom offentlig sektor har tidsbegränsad anställning. Inom privat sektor är siffran 16,6 %. Arbetsministeriet som borde föregå med gott exempel och främja både kvalitet och jämställdhet i arbetslivet styr in utvecklingen i en återvändsgränd. Nästan en tredjedel (29 %) av de anställda har kortvariga anställningar.

Inom kvinnodominerade branscher finns det gott om vikariat eftersom många är föräldralediga. Det är en orsak till att de kortvariga jobben ökar. Framöver måste detta faktum vägas in när personalen dimensioneras. På så sätt kan vikariat på grund av föräldraledighet ordnas med hjälp av fastanställd personal.

Kvinnor har fortfarande betydligt sämre villkor på arbetsplatser i Finland än män. De får sämre lön och de har betydligt oftare korta anställningar. På ledande positioner är kvinnorna inte lika många som männen på arbetsplatserna i vårt land. I själva verket slår arbetsgivarnas kostnader för familjeledighet hårt mot kvinnorna på arbetsmarknaden. Regeringen har inte lyckats göra de finländska arbetsplatserna mer jämställda.

På grundval av det ovanstående och med hänvisning till 43 § i Finlands grundlag framställer vi följande interpellation till den behöriga ministern:

Varför har regeringen inte handlat i överensstämmelse med sina utfästelser och sett till att lönegapet mellan kvinnor och män krymper och att de obefogande kortjobben blir färre, och tänker regeringen under den återstående valperioden vidta konkreta åtgärder för att minska löneskillnaderna och de ogrundade kortvariga anställningarna samt förbättra kvinnornas situation på arbetsmarknaden?

Helsingfors den 24 november 2006

 • Sari Sarkomaa /saml
 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Kaarina Dromberg /saml
 • Leena Harkimo /saml
 • Pertti Hemmilä /saml
 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Anne Holmlund /saml
 • Jyri Häkämies /saml
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Jyrki Katainen /saml
 • Jari Koskinen /saml
 • Seppo Lahtela /saml
 • Pekka Kuosmanen /saml
 • Esko Kurvinen /saml
 • Jere Lahti /saml
 • Kalevi Lamminen /saml
 • Jouko Laxell /saml
 • Suvi Lindén /saml
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Olli Nepponen /saml
 • Tuija Nurmi /saml
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Reijo Paajanen /saml
 • Maija Perho /saml
 • Lyly Rajala /saml
 • Paula Risikko /saml
 • Martin Saarikangas /saml
 • Petri Salo /saml
 • Kimmo Sasi /saml
 • Arto Satonen /saml
 • Timo Seppälä /saml
 • Juhani Sjöblom /saml
 • Marja Tiura /saml
 • Irja Tulonen /saml
 • Raija Vahasalo /saml
 • Jan Vapaavuori /saml
 • Ahti Vielma /saml
 • Jari Vilén /saml
 • Lasse Virén /saml
 • Ben Zyskowicz /saml
 • Annika Lapintie /vänst
 • Veijo Puhjo /vänst
 • Outi Ojala /vänst
 • Matti Kauppila /vänst
 • Erkki Virtanen /vänst
 • Kari Uotila /vänst
 • Unto Valpas /vänst
 • Iivo Polvi /vänst
 • Mikko Immonen /vänst
 • Matti Kangas /vänst
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Martti Korhonen /vänst
 • Minna Sirnö /vänst
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Erkki Pulliainen /gröna
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Tuija Brax /gröna
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Johanna Sumuvuori /gröna
 • Ulla Anttila /gröna
 • Sari Essayah /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Timo Soini /saf
 • Raimo Vistbacka /saf

​​​​