KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2004 rd

KuUB 2/2004 rd - B 14/2003 rd

Granskad version 2.1

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2002

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 11 november 2003 berättelsen från Riksdagsbiblioteket för 2002 (B 14/2003 rd) till kulturutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

biblioteksdirektör Tuula H. Laaksovirta, Riksdagsbiblioteket

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till berättelsen och övrig utredning har utskottet kunnat fastställa att Riksdagsbiblioteket sköttes på behörigt sätt 2002.

Förslag till beslut

På grundval av det ovanstående föreslår kulturutskottet

att betänkandet sänds till Riksdagsbibliotekets styrelse.

Helsingfors den 19 februari 2004

I den avgörande behandlingen deltog

 • vordf. Säde Tahvanainen /sd
 • medl. Esko Ahonen /cent
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Jyrki Katainen /saml
 • Rauno Kettunen /cent
 • Minna Lintonen /sd
 • Mikaela Nylander /sv
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Aila Paloniemi /cent
 • Marja Tiura /saml
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Unto Valpas /vänst

Sekreterare var

utskottsråd Marjo Hakkila

​​​​​​​