KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2006 rd

KuUB 9/2006 rd - B 14/2006 rd

Granskad version 2.0

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2005

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 21 september 2006 Riksdagsbibliotekets berättelse för 2005 (B 14/2006 rd) till kulturutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

direktör för Riksdagsbiblioteket Tuula H. Laaksovirta, Riksdagsbiblioteket

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till berättelsen och övrig utredning har utskottet kunnat fastställa att Riksdagsbiblioteket sköttes på behörigt sätt 2005.

Riksdagsbiblioteket fortsatte med sitt projekt för uppteckning av riksdagsveteranernas minnen. Projektet började redan på 1980-talet och hittills har totalt 293 intervjuer gjorts. Det finns 1 740 timmar bandat material. Från banden hade sammanlagt 42 680 sidor skrivits ut i slutet av 2005. Utskottet anser att Riksdagsbiblioteket på ett berömvärt sätt har genomfört detta viktiga och betydande projekt.

Av berättelsen framgår att också riksdagens arkiv har ställts inför stora utmaningar under året, men klarat av dem utomordentligt väl. Användningsgraden ökade med cirka 20 procent och de externa brukarna var fortfarande i klar majoritet. Positivt är också att fotoarkivets verksamhet blivit permanent och att digitaliseringsprojekten gått framåt. Biblioteket lägger fortfarande ned mycket arbete på att finna en teknisk lösning för fotoarkivet.

Förslag till beslut

På basis av det ovan anförda föreslår kulturutskottet

att detta betänkande sänds till Riksdagsbibliotekets styrelse.

Helsingfors den 12 oktober 2006

I den avgörande behandlingen deltog

 • vordf. Säde Tahvanainen /sd
 • medl. Esko Ahonen /cent
 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Mikaela Nylander /sv
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Seppo Särkiniemi /cent
 • Ilkka Taipale /sd
 • Marja Tiura /saml
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /saml
 • Unto Valpas /vänst

Sekreterare var

utskottsråd Marjo Hakkila

​​​​​​​