Plenarprotokoll 108/2012 rd

PR 108/2012 rd

Justerat 2.0r

108. FREDAGEN DEN 9 NOVEMBER 2012

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (13.00—13.28).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 34 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /gröna
 • Mikko Alatalo /cent (s)
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent (s)
 • Paavo Arhinmäki /vänst (f)
 • Heikki Autto /saml (f)
 • Markku Eestilä /saml
 • Tarja Filatov /sd (r)
 • Christina Gestrin /sv
 • Pekka Haavisto /gröna (r)
 • Timo Heinonen /saml (f)
 • Rakel Hiltunen /sd
 • James Hirvisaari /saf (r)
 • Jyri Häkämies /saml (r)
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Merja Kuusisto /sd (s)
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Eero Lehti /saml
 • Mika Lintilä /cent (s)
 • Silvia Modig /vänst (s)
 • Pentti Oinonen /saf (s)
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Aila Paloniemi /cent
 • Kari Rajamäki /sd (s)
 • Vesa-Matti Saarakkala /saf (f)
 • Kimmo Sasi /saml (r)
 • Anni Sinnemäki /gröna (f)
 • Juha Sipilä /cent (r)
 • Timo Soini /saf (r)
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Astrid Thors /sv (r)
 • Maria Tolppanen /saf (s)
 • Reijo Tossavainen /saf (s)
 • Oras Tynkkynen /gröna (r)
 • Sinuhe Wallinheimo /saml (r)

__________

Regeringens propositioner

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 8.11.2012 överlämnat regeringens propositioner RP 153—161/2012 rd till riksdagen.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 733, 747, 767, 779, 780, 782, 783, 787, 788, 793, 794, 797, 799, 803, 810/2012 rd antecknades ha anlänt.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om skatt på arv och gåva

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 93/2012 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 21/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 7.11.2012.

PR 106/6/2012

Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Beslut

Riksdagen godkände 9 § enligt betänkandet.

14 §

Talman Eero Heinäluoma:

Esko Kiviranta har med bifall av Timo Kalli föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Esko Kivirantas förslag mot betänkandet godkände riksdagen 14 § enligt betänkandet med rösterna

122 ja, 30 nej, 1 avstår; 46 frånvarande.

( Omr. 1 )

Riksdagen godkände 18 a § enligt betänkandet.

19 a §

Talman Eero Heinäluoma:

Esko Kiviranta har med bifall av Timo Kalli föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Esko Kivirantas förslag mot betänkandet godkände riksdagen 19 a § enligt betänkandet med rösterna

132 ja, 28 nej, 1 avstår; 38 frånvarande.

( Omr. 2 )

Riksdagen godkände ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 135/2012 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 18/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 113/2012 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 17/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 108/3).

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 109/18/2012

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av konkurslagen samt av 24 § i lagen om återvinning till konkursbo

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 86/2012 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 12/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.11.2012.

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 13.11.2012 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 13.28.

​​​​