Plenarprotokoll 115/2012 rd

PR 115/2012 rd

Justerat 2.0r

115. TORSDAGEN DEN 22 NOVEMBER 2012

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (16.00—17.59), förste vice talman Pekka Ravi (17.59—18.54) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (18.54—19.34).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 30 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /gröna (r)
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent (s)
 • Pertti Hemmilä /saml (s)
 • James Hirvisaari /saf (r)
 • Jyrki Katainen /saml (r)
 • Krista Kiuru /sd (s)
 • Katri Komi /cent (r)
 • Johannes Koskinen /sd (r)
 • Sanna Lauslahti /saml (r)
 • Eeva-Maria Maijala /cent (r)
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Pirkko Mattila /saf
 • Outi Mäkelä /saml
 • Tapani Mäkinen /saml
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (r)
 • Mika Niikko /saf (r)
 • Pentti Oinonen /saf (s)
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Tom Packalén /saf (r)
 • Jaana Pelkonen /saml (r)
 • Raimo Piirainen /sd (r)
 • Päivi Räsänen /kd (r)
 • Annika Saarikko /cent (r)
 • Anni Sinnemäki /gröna (f)
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Eero Suutari /saml (r)
 • Jani Toivola /gröna (r)
 • Sinuhe Wallinheimo /saml (r)
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 2 ledamöter:

 • Tapani Mäkinen /saml (16.16)
 • Outi Mäkelä /saml (16.46)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Muntliga frågor

Talman Eero Heinäluoma:

1) ärendet på dagordningen är en muntlig frågestund.

Talman Eero Heinäluoma:

Frågestunden är nu slut.

2) Fyllnadsval till riksdagens bankfullmäktige

Val

Talman Eero Heinäluoma:

Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen väljer den uppställda kandidaten Petteri Orpo till medlem i riksdagens bankfullmäktige.

3) Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2012
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2012 (RP 136/2012 rd)

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 136/2012 rd

Regeringens proposition  RP 163/2012 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 27/2012 rd

Tilläggsbudgetmotion  TBM 86—99/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Efter en presentation av betänkandet följer en snabbdebatt där de inlägg som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa.

Debatt (PTK 115/3).

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 116/1/2012

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändringar av bestämmelserna om kilometerersättning i skattelagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 88/2012 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 28/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 115/4).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om betalningsvillkor i kommersiella avtal, lag om ändring av lagen om indrivning av fordringar och vissa lagar som har samband med dem

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 57/2012 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 14/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 115/5).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

6) Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning och 6 och 9 § i valstadgan för riksdagen

Remissdebatt

Talmanskonferensens förslag  TKF 1/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet.

Debatt (PTK 115/6).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

7) Lag om ändring av 6 och 59 § i statstjänstemannalagen och 6 och 12 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare

Remissdebatt

Lagmotion  LM 23/2012 rd (Pirkko Ruohonen-Lerner /saf m.fl.)

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 115/7).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

8) Lag om ändring av 16 kap. i strafflagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 29/2012 rd (Pirkko Ruohonen-Lerner /saf m.fl.)

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 115/8).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

9) Lag om ändring av 12 § i veterinärvårdslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 70/2012 rd (Mats Nylund /sv m.fl.)

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 115/9, Nylund 115/9/1).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

10) Lag om ändring av 51 och 149 § i utlänningslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 77/2012 rd (Jussi Halla-aho /saf m.fl.)

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 115/10).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

11) Lag om Suomalaisuuden Liitto ry

Remissdebatt

Lagmotion  LM 78/2012 rd (Juho Eerola /saf m.fl.)

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet.

Debatt (PTK 115/11).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

12) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av det administrativa arrangemanget för skydd av säkerhetsklassificerad information som utbyts mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i arrangemanget och i överenskommelsen med Nordatlantiska fördragsorganisationen om informationssäkerhet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 139/2012 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsUB 4/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.11.2012.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är i morgon fredag 23.11.2012 kl. 13.

Plenum avslutades kl. 19.34.

​​​​