Plenarprotokoll 115/2014 rd

PR 115/2014 rd

Justerat 2.0r

115. ONSDAGEN DEN 19 NOVEMBER 2014

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.03—16.00), andre vice talman Anssi Joutsenlahti (16.00—18.55) och förste vice talman Pekka Ravi (18.55—21.53).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 30 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Maria Guzenina /sd (s)
 • Satu Haapanen /gröna
 • Mikael Jungner /sd
 • Ilkka Kanerva /saml (r)
 • Saara Karhu /sd (r)
 • Sampsa Kataja /saml
 • Katri Komi /cent (r)
 • Laila Koskela /cent (s)
 • Johannes Koskinen /sd
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Elina Lepomäki /saml (r)
 • Mika Lintilä /cent
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Ville Niinistö /gröna
 • Mikaela Nylander /sv
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Aino-Kaisa Pekonen /vänst (s)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Tuomo Puumala /cent
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /saf (s)
 • Annika Saarikko /cent (f)
 • Mikko Savola /cent (s)
 • Ismo Soukola /saf
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Raija Vahasalo /saml
 • Harry Wallin /sd (s)
 • Pauliina Viitamies /sd (s)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 7 ledamöter:

 • Johannes Koskinen /sd (14.19)
 • Sampsa Kataja /saml (14.20)
 • Suna Kymäläinen /sd (14.22)
 • Tuula Peltonen /sd (14.22)
 • Raija Vahasalo /saml (15.01)
 • Ismo Soukola /saf (15.33)
 • Mika Lintilä /cent (16.57)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Fyllnadsval till utskott

Val

Talman Eero Heinäluoma:

Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen väljer de uppställda kandidaterna

Ari Jalonen till medlem och Anne Louhelainen till ersättare i social- och hälsovårdsutskottet samt

Laila Koskela till medlem och Mikko Savola och Reijo Tossavainen till ersättare i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

2) Öppen delaktighet på lika villkor Statsrådets demokratipolitiska redogörelse 2014

Enda behandlingen

Statsrådets redogörelse  SRR 3/2014 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 3/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagen beslutar nu utifrån grundlagsutskottets betänkande om ett ställningstagande med anledning av redogörelsen.

Grundlagsutskottets ordförande presenterar betänkandet och därför följer en snabbdebatt i fråga om de anföranden som ledamöterna anmält sig för i förväg. De anföranden som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa.

Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa.

Debatt (PTK 115/2, Wallin 115/2/18, Nauclér 115/2/71).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Tyvärr är vi nu tvungna att avbryta den här debatten efter 76 anföranden. Behandlingen av ärendet fortsätter efter ärende 29.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i språklagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 206/2014 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 4/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 115/3).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2015 och lagar om ändring av vissa andra lagar

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 122/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 25/2014 rd

Lagmotion  LM 57/2013 rd, 39, 41, 63, 64, 68, 70, 71, 74/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 115/4).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 117/9/2014

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 141/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 18/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 115/5).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 117/10/2014

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 165/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 21/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 115/6).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

7) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokollet om beredskap för, insatser vid och samarbete vid olyckor förorsakade av farliga och skadliga ämnen 2000 samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet och lag om ändring av lagen om bekämpning av oljeskador

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 205/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 12/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 77/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 13/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 115/8).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 117/11/2014

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 53/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 20/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände det nya lagförslaget i betänkandet utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i propositionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 14 och 19 a § i lagen om skatt på arv och gåva samt av ikraftträdande i lagen om ändrig och temporär ändring av lagen om skatt på arv och gåva

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 123/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 21/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 115/10).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 117/1/2014

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fordonsskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 124/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 22/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 115/11).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 117/2/2014

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallsskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 126/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 23/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 6 § i lagen om statens pensionsfond

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 134/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 24/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 83/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 12/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 115/14).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 117/3/2014

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Rättspolitiska forskningsinstitutet och av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 121/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 13/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 115/15).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift och lag om temporär ändring av 5 och 7 § i banskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 146/2014 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 17/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 115/16).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 117/4/2014

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen, vägtrafiklagen och av 3 § i bilskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 119/2014 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 19/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

18) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av den reviderade bilagan VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och av däri senare införda ändringar samt till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade bilagan VI och i de ändringar som senare införts i den samt till lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 86/2014 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 20/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 115/18).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 117/5/2014

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden och till lag om ändring av lagen om interventionsfonden för jordbruket

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 118/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 16/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

20) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 96/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 13/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 115/20).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 117/6/2014

21) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och en lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 151/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 14/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 115/21).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 117/7/2014

22) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården och lagen om patientens ställning och rättigheter samt till vissa lagar som har samband med dem

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 185/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 15/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 115/22).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

23) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 201/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 16/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

24) Lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Andra behandlingen

Lagmotion  LM 46/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 17/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

25) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagen om temporär ändring av socialvårdslagen och lagen om temporär ändring av folkhälsolagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 200/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 18/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

26) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 203/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 19/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

27) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av handelsregisterlagen, föreningslagen och 10 § i företags- och organisationsdatalagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 149/2014 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 19/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 115/27).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 117/8/2014

28) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om läkarundersökning av fartygspersonal

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 199/2014 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 8/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

29) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Tykö nationalpark

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 81/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 11/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 115/29).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

__________

2) Öppen delaktighet på lika villkor Statsrådets demokratipolitiska redogörelse 2014

Enda behandlingen

Statsrådets redogörelse  SRR 3/2014 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 3/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Nu fortsätter behandlingen av och debatten om ärende 2) på dagordningen som avbröts tidigare i detta plenum.

Debatten fortsatte.

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av redogörelsen.

Ärendet slutbehandlat.

__________

30) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 125/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 26/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.11.2014.

31) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om statskontoret

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 179/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 27/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.11.2014.

32) Lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare

Bordläggning av betänkanden

Lagmotion  LM 47/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 28/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.11.2014.

33) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen och till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 213/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 22/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.11.2014.

34) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 208/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 23/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.11.2014.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är i morgon torsdag 20.11.2014 kl. 16.

Plenum avslutades kl. 21.53.

​​​​