Plenarprotokoll 116/2012 rd

PR 116/2012 rd

Justerat 2.0r

116. FREDAGEN DEN 23 NOVEMBER 2012

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (13.00—13.32).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 28 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Mikko Alatalo /cent (s)
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent (s)
 • Paavo Arhinmäki /vänst
 • Pertti Hemmilä /saml (s)
 • Anna-Maja Henriksson /sv (r)
 • James Hirvisaari /saf (r)
 • Jyrki Katainen /saml (r)
 • Krista Kiuru /sd (s)
 • Sanna Lauslahti /saml (r)
 • Eero Lehti /saml
 • Markus Lohi /cent
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Outi Mäkelä /saml
 • Ville Niinistö /gröna (r)
 • Pentti Oinonen /saf (s)
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Tom Packalén /saf
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Raimo Piirainen /sd (r)
 • Annika Saarikko /cent (r)
 • Anni Sinnemäki /gröna (f)
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Jani Toivola /gröna (r)
 • Stefan Wallin /sv
 • Sinuhe Wallinheimo /saml (r)
 • Pia Viitanen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

Efter namnuppropet anmälde sig följande ledamot:

 • Paavo Arhinmäki /vänst (13.16)

__________

Regeringens propositioner

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 22.11.2012 överlämnat regeringens propositioner RP 164—171/2012 rd till riksdagen. Av dessa är regeringens proposition 166 en proposition om komplettering av budgetpropositionen för 2013 (RP 95/2012 rd).

De budgetmotioner som ledamöterna önskar väcka med anledning av propositionen om komplettering av budgeten ska lämnas in till centralkansliet senast tisdag 27.11.2012 kl. 12.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 745, 754, 801, 807, 821, 823, 825, 829—834, 836, 837, 839, 842, 843, 846, 851, 855/2012 rd antecknades ha anlänt.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2012
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2012 (RP 136/2012 rd)

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 136/2012 rd

Regeringens proposition  RP 163/2012 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 27/2012 rd

Tilläggsbudgetmotion  TBM 86—99/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 22.11.2012.

PR 115/3/2012

Nu följer detaljbehandling av tilläggsbudgetpropositionen. Jag ber ledamöterna framställa ändringsförslag till utgifterna, inkomsterna och allmänna motiveringen.

Förslag

Under debatten framställdes följande ändringsförslag till tilläggsbudgeten, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior:

1. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 25.10.03 ökas med 500 000 euro för omkostnader för övriga domstolar. (Reservation, TBM 86)

2. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 27.10.01 ökas med 3 000 000 euro för försvarsmaktens omkostnader. (Reservation, TBM 87)

3. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 28.90.30 ökas med 100 000 000 euro för höjd statsandel till kommunerna för basservice. (Reservation, TBM 88)

4. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 30.20.42 ökas med 3 000 000 euro till ersättningar för skördeskador. (Reservation, TBM 89)

5. Pentti Kettunen /saf med bifall av Lea Mäkipää /saf: mom. 30.50.48 ökas med 4 000 000 miljoner euro för att ersätta skador orsakade av exceptionellt stora översvämningar. (Reservation, TBM 90)

6. Ari Torniainen /cent med bifall av Reijo Tossavainen /saf: mom. 31.10.77 ökas med 2 000 000 euro för konkurrensupphandling av byggarbeten på riksväg 6 mellan Taavetti och Villmanstrand och röjning inför vägbygget. (TBM 93)

7. Ari Torniainen /cent med bifall av Reijo Tossavainen /saf: mom. 31.10.77 ökas med 1 000 000 euro för att bygga om väg 387 på sträckan Raippo—Vaalimaa. (TBM 91)

8. Ari Torniainen /cent med bifall av Reijo Tossavainen /saf: mom. 31.10.77 ökas med 1 000 000 euro för att starta en ombyggnad av riksväg 13 vid Myttiömäki i Savitaipale. (TBM 92)

9. Pirkko Mattila /saf med bifall av Kimmo Kivelä /saf: mom. 32.20.40 ökas med 1 000 000 euro för att utveckla forskningen vid Oulun Eteläisen Instituutti för att projektet LAGUNA ska kunna genomföras i Finland. (TBM 99)

Beslut

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 1 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

105 ja, 65 nej; 29 frånvarande.

( Omr. 1 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 2 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

102 ja, 66 nej; 31 frånvarande.

( Omr. 2 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 3 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

99 ja, 68 nej; 32 frånvarande.

( Omr. 3 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 4 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

102 ja, 68 nej; 29 frånvarande.

( Omr. 4 )

Vid omröstningen om Pentti Kettunens förslag nr 5 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

101 ja, 68 nej; 30 frånvarande.

( Omr. 5 )

Vid omröstningen om Ari Torniainens förslag nr 6 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

107 ja, 61 nej, 2 avstår; 29 frånvarande.

( Omr. 6 )

Vid omröstningen om Ari Torniainens förslag nr 7 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

107 ja, 60 nej, 2 avstår; 30 frånvarande.

( Omr. 7 )

Vid omröstningen om Ari Torniainens förslag nr 8 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

109 ja, 58 nej, 2 avstår; 30 frånvarande.

( Omr. 8 )

Vid omröstningen om Pirkko Mattilas förslag nr 9 godkände riksdagen betänkandet med rösterna

99 ja, 66 nej, 1 avstår; 33 frånvarande.

( Omr. 9 )

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagen har godkänt tilläggsbudgetpropositionen enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att tillläggsbudgetmotionerna förkastas.

Riksdagen godkände utskottets förslag om tilllämpningen av tilläggsbudgeten.

Ärendet slutbehandlat.

2) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av det administrativa arrangemanget för skydd av säkerhetsklassificerad information som utbyts mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i arrangemanget och i överenskommelsen med Nordatlantiska fördragsorganisationen om informationssäkerhet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 139/2012 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsUB 5/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger försvarsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 116/2).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 27.11.2012 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 13.32.

​​​​