Plenarprotokoll 119/2004 rd

PR 119/2004 rd

Justerat 2.0r

119. TORSDAGEN DEN 11 NOVEMBER 2004

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Mikko Alatalo /cent
 • Tuija Brax /gröna
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Heidi Hautala /gröna
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Tanja Karpela /cent
 • Tatja Karvonen /cent
 • Jari Koskinen /saml
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Maija-Liisa Lindqvist /cent
 • Leena Luhtanen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Lyly Rajala /saml
 • Maija Rask /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Simo Rundgren /cent
 • Tero Rönni /sd
 • Martin Saarikangas /saml
 • Matti Saarinen /sd
 • Petri Salo /saml
 • Kimmo Sasi /saml
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Minna Sirnö /vänst
 • Timo Soini /saf
 • Osmo Soininvaara /gröna

Efter namnuppropet anmäler sig följande ledamöter:

 • Jari Koskinen /saml
 • Kimmo Sasi /saml

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

11.11 ledamöterna

 • Juha Korkeaoja /cent
 • Reijo Laitinen /sd
 • Leena Luhtanen /sd

11 och 12.11 ledamöterna

 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Lyly Rajala /saml

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

11.11 ledamöterna

 • Matti Saarinen /sd
 • Anni Sinnemäki /gröna

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

11.11 ledamöterna

 • Mikko Alatalo /cent
 • Heidi Hautala /gröna
 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Maija-Liisa Lindqvist /cent
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Maija Rask /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Osmo Soininvaara /gröna

11 och 12.11 ledamöterna

 • Antti Kaikkonen /cent
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Martin Saarikangas /saml

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning gällande en nivåförhöjning av folkpensionen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 176/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 23/2004 rd

Lagmotion  LM 47, 63/2003 rd, 101/2004 rd

Talmannen:

Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens senaste plenum.

Under debatten har ledamot Toimi Kankaanniemi föreslagit med bifall av ledamot Pentti Tiusanen följande uttalande i motiveringen: "Riksdagen konstaterar att en höjning av folkpensionen med sju euro per månad inte är någon faktisk nivåförhöjning och förutsätter att regeringen under den pågående valperioden vidtar åtgärder för en faktisk nivåförhöjning av folkpensionen i enlighet med regeringsprogrammets anda, så att eftersläpningen rättas till i fråga om dessa lägsta pensioner."

Lagförslagen

De lagförslag som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna skall förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande

Vid omröstningen om ledamot Kankaanniemis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 93 ja och 65 nej, 1 blank och 40 frånvarande.

( Omr. 1 )

Ärendet är slutbehandlat.

__________

3) Regeringens berättelse angående statsverkets förvaltning och tillstånd år 2003

Enda behandlingen

Berättelse  B 10/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 22/2004 rd

Debatt (PTK 119/3).

Betänkandet godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

4) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen gällande Nordiska investeringsbanken och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 188/2004 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 14/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

5) Lagmotion med förslag till lag om ändring av 38 § i lagen om riksdagens tjänstemän

Första behandlingen

Lagmotion  LM 71/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 17/2004 rd

Allmän debatt (PTK 119/5).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift inom Kajanalands förvaltningsförsöksområde 2005—2009

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 144/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 18/2004 rd

Lagmotion  LM 94/2004 rd

Allmän debatt (PTK 119/6).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 120/1/2004

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 104/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 19/2004 rd

Allmän debatt (PTK 119/7).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om trafiksäkerhetsuppgifterna i järnvägssystemet samt till lagen om ändring av järnvägslagen och lagen om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 182/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 20/2004 rd

Allmän debatt (PTK 119/8).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 169/2004 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 14/2004 rd

Allmän debatt (PTK 119/9).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

10) Lag om upphävande av 4 c § 12 mom. 2 punkten i lagen om pension för arbetstagare

Remissdebatt

Lagmotion  LM 127/2004 rd (Esa Lahtela /sd m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 119/10).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Plenum avslutas kl. 19.25.

​​​​