Plenarprotokoll 124/2008 rd

PR 124/2008 rd

Justerat 2.0r

124. TORSDAGEN DEN 11 DECEMBER 2008

Överläggningarna leddes av talman Sauli Niinistö (16.01—18.00) och andre vice talman Johannes Koskinen ( 18.00—19.00).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 33 ledamöter som frånvarande:

 • Marko Asell /sd
 • Merikukka Forsius /saml
 • Juha Hakola /saml
 • Heidi Hautala /gröna
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Harri Jaskari /saml
 • Tanja Karpela /cent
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Jukka Mäkelä /saml
 • Olli Nepponen /saml
 • Pentti Oinonen /saf
 • Sari Palm /kd
 • Petri Pihlajaniemi /saml
 • Pertti Salovaara /cent
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Arto Satonen /saml
 • Jouko Skinnari /sd
 • Timo Soini /saf
 • Jacob Söderman /sd
 • Astrid Thors /sv
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Marja Tiura /saml
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Markku Uusipaavalniemi /cent
 • Matti Vanhanen /cent
 • Ilkka Viljanen /saml
 • Henna Virkkunen /saml
 • Antti Vuolanne /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Efter namnuppropet anmälde sig följande 4 ledamöter:

 • Jouko Skinnari /sd (16.24)
 • Olli Nepponen /saml (16.32)
 • Kimmo Tiilikainen /cent (17.14)
 • Kari Kärkkäinen /kd (17.40)
 • Antti Vuolanne /sd (18.04)

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

11 och 12.12 ledamöterna

 • Juha Hakola /saml
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Jacob Söderman /sd
 • Astrid Thors /sv

Sjukfrånvaro

Följande anmälningar om frånvaro på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

11 och 12.12 ledamöterna

 • Sari Palm /kd
 • Arto Satonen /saml

Moderskaps-, faderskaps- och föräldraledigheter

Följande anmälning om frånvaro på grund av faderskapsledighet antecknades till protokollet:

11 och 12.12 ledamot

 • Petri Pihlajaniemi /saml

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av gymnasielagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 98/2008 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 10/2008 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 124/2).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

3) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för arbetstagare och av vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 171/2008 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 41/2008 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 124/3).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 125/2/2008

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 193/2008 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 15/2008 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 124/4).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 202/2008 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 29/2008 rd

Lagmotion  LM 123/2008 rd

Talmannen:

Lagförslaget i propositionen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 124/5).

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 125/4/2008

6) Regeringens proposition med förslag om godkännande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Jersey och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 203/2008 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 27/2008 rd

Andre vice talmannen:

Först ska riksdagen utifrån finansutskottets betänkande besluta om avtalen i enda behandling och därefter i andra behandlingen om lagförslaget.

Debatt (PTK 124/6).

Beslut

Riksdagen godkände avtalen.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

7) Regeringens proposition med förslag om godkännande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Guernsey och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 204/2008 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 28/2008 rd

Andre vice talmannen:

Först ska riksdagen utifrån finansutskottets betänkande besluta om avtalen i enda behandling och därefter i andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände avtalen.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

8) Regeringens proposition om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning av rambeslutet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 190/2008 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 25/2008 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 17 kap. i strafflagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 196/2008 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 15/2008 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 109/2008 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 18/2008 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om Försvarshögskolan och till vissa lagar med anknytning till den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 62/2008 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsUB 5/2008 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslagen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 105/2008 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 35/2008 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 124/12).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

13) Regeringens proposition med förslag till lagar om godkännande av läkare som sjömansläkare och om ändring av 24 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 168/2008 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 36/2008 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslagen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 167/2008 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 37/2008 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 170/2008 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 38/2008 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om Hansel Ab

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 194/2008 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 24/2008 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 124/16).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

17) Regeringens proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lotterilagen samt 2 och 7 § i lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden (RP 96/2008 rd)

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 212/2008 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 124/17).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till.

18) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Uzbekistan om ömsesidigt bistånd i tullfrågor och med förslag till lag om sättande

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 213/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till förvaltningsutskottet.

19) Regeringens proposition med förslag till dammsäkerhetslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 214/2008 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 124/19).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

20) Lag om ändring av 1 § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt

Remissdebatt

Lagmotion  LM 131/2008 rd (Sari Palm /kd)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 124/20).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till lagutskottet.

Andre vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon fredag kl. 13.

Plenum avslutades kl. 19.00.

​​​​