Plenarprotokoll 125/2010 rd

PR 125/2010 rd

Justerat 2.0r

125. FREDAGEN DEN 3 DECEMBER 2010

Överläggingarna leddes av talman Sauli Niinistö (13.01—13.29), andre vice talman Tarja Filatov (15.31—17.23) och förste vice talman Seppo Kääriäinen (17.23—18.51).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 36 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Tuija Brax /gröna (r)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Lasse Hautala /cent
 • Hannakaisa Heikkinen /cent (f)
 • Sinikka Hurskainen /sd (r)
 • Kalle Jokinen /saml
 • Antti Kaikkonen /cent (r)
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd (r)
 • Katri Komi /cent (r)
 • Johannes Koskinen /sd (r)
 • Esa Lahtela /sd
 • Markku Laukkanen /cent (r)
 • Suvi Lindén /saml (r)
 • Elisabeth Nauclér /sv (r)
 • Mats Nylund /sv (s)
 • Heikki A. Ollila /saml (r)
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Antti Rantakangas /cent
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Pekka Ravi /saml
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /saf (s)
 • Pertti Salolainen /saml (r)
 • Pertti Salovaara /cent (s)
 • Kimmo Sasi /saml (r)
 • Arto Satonen /saml
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Tapani Tölli /cent (r)
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Ilkka Viljanen /saml
 • Lasse Virén /saml
 • Antti Vuolanne /sd (s)
 • Tuula Väätäinen /sd

Efter namnuppropet anmälde sig följande ledamot:

 • Pekka Ravi /saml (13.16)

__________

Festgudstjänsten på självständighetsdagen

Talmannen:

Ceremonimästarens skrivelse med anledning av en ekumenisk gudstjänst på självständighetsdagen föredras.

Sekreteraren läste:

"Ceremonimästaren

Helsingfors, den 5 november 2010

Till Riksdagens talman

I egenskap av ceremonimästare har jag härmed äran framföra till Er, Herr Talman, samt till riksdagens vicetalmän och riksdagsledamöterna statsrådets inbjudan till den ekumeniska festgudstjänst, som på Finlands självständighetsdag måndagen, den 6 december 2010 avhålles i Domkyrkan kl. 12.00.

Mikko Jokela

Klädsel: Mörk kostym"

Talmannen:

Jag ber att ledamöterna samlas framför Nationalbiblioteket på självständighetsdagen kl. 11.40 för att därifrån gå till Domkyrkan.

__________

Regeringens propositioner

Talmannen:

Republikens president har i dag 3.12.2010 överlämnat regeringens propositioner RP 275—309/2010 rd till riksdagen.

__________

Statsrådets redogörelser

Talmannen:

Statsrådet har 2.12.2010 överlämnat till riksdagen redogörelsen Smart och ansvarsfull naturresursekonomi (SRR 11/2010 rd).

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 885, 890, 892—905, 911, 913/2010 rd antecknades ha anlänt.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 255/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 39/2010 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 2.12.2010.

Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

PR 124/7/2010

Beslut

3 §

Satu Taiveaho /sd:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen pykälämuutosesityksen 3 §:ään.

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä esitystä.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Satu Taiveaho har med bifall av ledamot Anneli Kiljunen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Satu Taiveahos förslag mot betänkandet godkände riksdagen 3 § enligt betänkandet med rösterna

102 ja, 58 nej, 1 avstår; 38 frånvarande.

( Omr. 1 )

4 §

Satu Taiveaho /sd:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen pykälämuutosesityksen 4 §:n osalta.

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Taiveahon tekemää esitystä 4 §:stä.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Satu Taiveaho har med bifall av ledamot Anneli Kiljunen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Satu Taiveahos förslag mot betänkandet godkände riksdagen 4 § enligt betänkandet med rösterna

102 ja, 58 nej, 1 avstår; 38 frånvarande.

( Omr. 2 )

5 §

Satu Taiveaho /sd:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen pykälämuutosesityksen tähän 5 §:ään.

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä esitystä.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Satu Taiveaho har med bifall av ledamot Anneli Kiljunen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Satu Taiveahos förslag mot betänkandet godkände riksdagen 5 § enligt betänkandet med rösterna

102 ja, 58 nej, 1 avstår; 38 frånvarande.

( Omr. 3 )

Riksdagen godkände 10 a §, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om hälso- och sjukvård samt lagar om ändring av folkhälsolagen, lagen om specialiserad sjukvård och lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 90/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 40/2010 rd

Lagmotion  LM 33/2007 rd, 98/2008 rd, 5/2010 rd

Åtgärdsmotion  AM 54/2008 rd, 19, 29/2010 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 2.12.2010.

Nu följer detaljbehandling av lagförslagen i propositionen.

PR 124/5/2010

Beslut

Lagförslag 1 i propositionen

Riksdagen godkände 1—10 § och 1 kapitlets rubrik samt 11—19 § enligt betänakndet.

20 §

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Esitän, eduskunta hyväksyy 20 §:n vastalauseen 1 mukaisesti.

Erkki Virtanen /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Anneli Kiljusen esitystä.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Sama pykälämuutos sisältyy myös vastalauseeseen 2, joten kannatan myös tätä tehtyä esitystä.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Anneli Kiljunen har med bifall av ledamot Erkki Virtanen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Anneli Kiljunens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 20 § enligt betänkandet med rösterna

101 ja, 60 nej; 38 frånvarande.

( Omr. 4 )

Riksdagen godkände 21 och 22 § enligt betänkandet.

23 §

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Esitän, että eduskunta hyväksyy 23 §:n vastalauseen 1 mukaisesti.

Erkki Virtanen /vänst:

Kannatan, herra puhemies.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Anneli Kiljunen har med bifall av ledamot Erkki Virtanen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Anneli Kiljunens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 23 § enligt betänkandet med rösterna

102 ja, 61 nej; 36 frånvarande.

( Omr. 5 )

Riksdagen godkände 2 kapitlets rubrik och 24 § enligt betänkandet.

25 §

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Esitän, että eduskunta hyväksyy 25 §:n vastalauseen 1 mukaisesti.

Erkki Virtanen /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Anneli Kiljunen har med bifall av ledamot Erkki Virtanen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Anneli Kiljunens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 25 § enligt betänkandet med rösterna

102 ja, 61 nej; 36 frånvarande.

( Omr. 6 )

Riksdagen godkände 26—31 § och 3 kapitlets rubrik samt 32—34 § enligt betänkandet.

35 §

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Esitän, että eduskunta hyväksyy 35 §:n vastalauseen 1 mukaisesti.

Erkki Virtanen /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Anneli Kiljunen har med bifall av ledamot Erkki Virtanen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Anneli Kiljunens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 35 § enligt betänkandet med rösterna

108 ja, 55 nej; 36 frånvarande.

( Omr. 7 )

Riksdagen godkände 36—39 § enligt betänkandet.

40 §

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että eduskunta hyväksyy 40 §:n vastalauseen 1 mukaisesti.

Erkki Virtanen /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Anneli Kiljunen har med bifall av ledamot Erkki Virtanen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Anneli Kiljunens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 40 § enligt betänkandet med rösterna

102 ja, 61 nej; 36 frånvarande.

( Omr. 8 )

Riksdagen godkände 41 § och 4 kapitlets rubrik, 42—46 § och 5 kapitlets rubrik samt 47—50 § enligt betänkandet.

51 §

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa herra puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2, mikä tarkoittaa hoitotakuun tiukentamista perusterveydenhuollon matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen osalta.

Erkki Virtanen /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Räsäsen ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Päivi Räsänen har med bifall av ledamot Erkki Virtanen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Päivi Räsänens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 51 § enligt betänkandet med rösterna

101 ja, 61 nej; 37 frånvarande.

( Omr. 9 )

Riksdagen godkände 52 § enligt betänkandet.

53 §

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Esitän, että eduskunta hyväksyy 53 §:n vastalauseen 1 mukaisesti.

Erkki Virtanen /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Anneli Kiljunen har med bifall av ledamot Erkki Virtanen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Anneli Kiljunens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 53 § enligt betänkandet med rösterna

102 ja, 61 nej; 36 frånvarande.

( Omr. 10 )

Riksdagen godkände 54—58 § och 6 kapitlets rubrik, 59—66 § och 7 kapitlets rubrik, 67—78 § och 8 kapitlets rubrik, 79 § och 9 kapitlets rubrik, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 2—4 i propositionen samt i de nya lagförslagen 5—28 i betänkandet enligt utskottets förslag.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 10 § och temporär ändring av 11 § i lagen om utkomststöd

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 138/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 41/2010 rd

Lagmotion  LM 81/2010 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 2.12.2010.

Nu följer detaljbehandling av lagförslaget i propositionen.

PR 124/8/2010

Beslut

10 §

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Esitän, että 10 § poistetaan vastalauseen 1 mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että toimeentulotukea ei leikata 40 prosenttia alle 25-vuotiailta, jos heidän elämäntilannehallinnassaan on ongelmia.

Erkki Virtanen /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan tätä erittäin hyvää ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Anneli Kiljunen har med bifall av ledamot Erkki Virtanen föreslagit att paragrafen stryks.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Anneli Kiljunens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 10 § enligt betänkandet med rösterna

97 ja, 62 nej 1 avstår; 39 frånvarande.

( Omr. 11 )

11 §

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1, mikä tarkoittaa toimeentulotuessa huomioidun etuoikeutetun tulon rajojen nostoa.

Erkki Virtanen /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Päivi Räsänen har med bifall av ledamot Erkki Virtanen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Päivi Räsänens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 11 § enligt betänkandet med rösterna

100 ja, 61 nej; 38 frånvarande.

( Omr. 12 )

Ikraftträdandebestämmelsen

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että näitä huomioon otettavia tuloja koskevan lain osalta voimaantulosäännös saa muotoilun, joka löytyy vastalauseesta 1, mikä tarkoittaa sitä, että tästä laista tulee pysyvä.

Erkki Virtanen /vänst:

Kannatan.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Päivi Räsänen har med bifall av ledamot Erkki Virtanen föreslagit att ikraftträdandebestämmelsen godkänns enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Päivi Räsänens förslag mot betänkandet godkände riksdagen ikraftträdandebestämmelsen enligt betänkandet med rösterna

124 ja, 35 nej, 1 avstår; 39 frånvarande.

( Omr. 13 )

Riksdagen godkände ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 99/2009 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 11/2010 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 2.12.2010.

Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

PR 124/4/2010

Beslut

15 §

Talmannen:

Omröstning om paragrafen förrättas momentvis punkt för punkt.

Riksdagen godkände 1 mom. 1 punkten enligt betänkandet.

1 mom. 2 punkten

Pentti Tiusanen /vänst:

Arvoisa puhemies! Esitän, että kohta hyväksytään vastalauseen 2 mukaisesti, mikä merkitsee sitä, että kansallispuistoista ja luonnonpuistoista voidaan niiden perustamistarkoitusta vaarantamatta vähentää haitallisia vieraslajien sekä, jos laji aiheuttaa alueen suojelutavoitteelle merkittävää haittaa tai on käynyt muuten vahingolliseksi, muidenkin kasvi- ja eläinyksilöiden lukumäärää.

Tanja Karpela /cent:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Pentti Tiusanen har med bifall av ledamot Tanja Karpela föreslagit att 1 mom. 2 punkten godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Pentti Tiusanens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 15 § 1 mom. 2 punkten enligt betänkandet med rösterna

143 ja, 16 nej 1 avstår; 39 frånvarande.

( Omr. 14 )

1 mom. 3 punkten

Pentti Oinonen /saf:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 1 momentin 3 kohta saa sen muodon, joka on maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntoon liitetyissä eriävissä mielipiteissä 1 ja 2.

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Rakel Hiltunen /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että vastalauseen 1 mukaisesti kohta poistetaan.

Susanna Huovinen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Pentti Tiusanen /vänst:

Arvoisa puhemies! Vastalauseessa 2 on täsmälleen sama esitys, että poistetaan tämä kohta 3, joka laajentaa metsästystä kansallis- ja luonnonpuistoihin.

Tanja Karpela /cent:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Pentti Oinonen har med bifall av ledamot Lauri Kähkönen föreslagit att 1 mom. 3 punkten godkänns enligt de avvikande meningarna 1 och 2 i jord- och skogsbruksutskottets utlåtande.

Ledamot Rakel Hiltunen har med bifall av ledamot Susanna Huovinen föreslagit att 1 mom. 3 punkten stryks.

Redogörelsen godkändes.

Talmannen:

Först förrättas omröstning om ledamot Pentti Oinonens förslag gällande punktens innehåll och sedan om ledamot Rakel Hiltunens förslag om att paragrafen stryks.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om ledamot Pentti Oinonens förslag gällande punktens innehåll mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

145 ja, 18 nej; 36 frånvarande.

( Omr. 15 )

Vid 2) omröstningen om ledamot Rakel Hiltunens förslag om att paragrafen stryks mot betänkandet godkände riksdagen 15 § 1 mom. 3 punkten enligt betänkandet med rösterna

123 ja, 38 nej, 1 avstår; 37 frånvarande.

( Omr. 16 )

Riksdagen godkände 15 § 1 mom. 4—9 punkten enligt betänkandet.

2 mom.

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 2 momentti saa sen muodon, joka on eriävissä mielipiteissä 1 ja 2.

Pentti Oinonen /saf:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Rakel Hiltunen /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan vastalauseen 1 mukaisesti, että 2 momentti poistetaan.

Susanna Huovinen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Pentti Tiusanen /vänst:

Arvoisa puhemies! Samoin vastalauseessa 2 esitetään tämän momentin poistamista, joka mahdollistaa kansallispuistoissa hirven metsästykseen liittyvän ajon.

Tanja Karpela /cent:

Kannatan.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Lauri Kähkönen har med bifall av ledamot Pentti Oinonen föreslagit att 2 mom. godkänns enligt de avvikande meningarna 1 och 2 i jord- och skogsbruksutskottets utlåtande.

Ledamot Rakel Hiltunen har med bifall av ledamot Susanna Huovinen föreslagit att 2 mom. stryks.

Redogörelsen godkändes.

Talmannen:

Först förrättas omröstning om ledamot Lauri Kähkönens förslag gällande momentets innehåll och sedan om ledamot Rakel Hiltunens förslag om att momentet stryks.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om ledamot Lauri Kähkönens förslag gällande momentets innehåll mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

144 ja, 18 nej; 37 frånvarande.

( Omr. 17 )

Vid 2) omröstningen om ledamot Rakel Hiltunens förslag om att momentet stryks mot betänkandet godkände riksdagen 15 § 2 mom. enligt betänkandet med rösterna

125 ja, 37 nej; 37 frånvarande.

( Omr. 18 )

3 mom. som inte ingår i betänkandet

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän uutta 3 momenttia eriävien mielipiteitten 1 ja 2 mukaisesti.

Pentti Oinonen /saf:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Lauri Kähkönen har med bifall av ledamot Pentti Oinonen föreslagit att ett nytt 15 § 3 mom. enligt de avvikande meningarna 1 och 2 i jord- och skogsbruksutskottets utlåtande läggs till i lagen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Lauri Kähkönens förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet, där 15 § 3 mom. inte ingår med rösterna

149 ja, 13 nej; 37 frånvarande.

( Omr. 19 )

16 §

Pentti Oinonen /saf:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 16 § saa sen muodon, joka on maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntoon liitetyssä eriävässä mielipiteessä 2.

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Pentti Oinonen har med bifall av ledamot Lauri Kähkönen föreslagit att paragrafen godkänns enligt den avvikande meningen 2 i jord- och skogsbruksutskottets utlåtande.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Pentti Oinonens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 16 § enligt betänkandet med rösterna

146 ja, 14 nej; 39 frånvarande.

( Omr. 20 )

Riksdagen godkände 17 § enligt betänkandet.

17 a §

Talmannen:

Omröstningarna om paragrafen förrättas momentvis.

2 mom.

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 2 momentti saa sen muodon, joka on eriävässä mielipiteessä 1.

Matti Kangas /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kähkösen tekemää hyvää esitystä.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Lauri Kähkönen har med bifall av ledamot Matti Kangas föreslagit att 2 mom. godkänns enligt den avvikande meningen 1 i jord- och skogsbruksutskottets utlåtande.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Lauri Kähkönens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 17 a § 2 mom. enligt betänkandet med rösterna

147 ja, 14 nej; 38 frånvarande.

( Omr. 21 )

3 mom.

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntoon liitetyn eriävän mielipiteen 1 mukaisesti, että 3 momentti poistetaan.

Matti Kangas /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan esitystä.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledmot Lauri Kähkönen har med bifall av ledamot Matti Kangas föreslagit att 3 mom. stryks.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Lauri Kähkönens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 17 a § 3 mom. enligt betänkandet med rösterna

147 ja, 13 nej; 39 frånvarande.

( Omr. 22 )

4 mom.

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 4 momentti saa sen muodon kuin aiemmin toistetussa maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunnon eriävässä mielipiteessä 1.

Matti Kangas /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä esitystä.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Lauri Kähkönen har med bifall av ledamot Matti Kangas föreslagit att 4 mom. godkänns enligt den avvikande meningen 1 i jord- och skogsbruksutskottets utlåtande.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Lauri Kähkönens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 17 a § 4 mom. enligt betänkandet med rösterna

149 ja, 13 nej; 37 frånvarande.

( Omr. 23 )

Riksdagen godkände 17 a § 5 mom. enligt betänkandet.

Riksdagen godkände 18 och 19 § enligt betänkandet.

22 §

Talmannen:

Paragrafen behandlas momentvis.

1 mom.

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 1 momentti saa sen muodon, joka on eriävissä mielipiteissä 1 ja 2.

Matti Kangas /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä esitystä.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Lauri Kähkönen har med bifall av ledamot Matti Kangas föreslagit att 1 mom. godkänns enligt de avvikande meningarna 1 och 2 i jord- och skogsbruksutskottets utlåtande.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Lauri Kähkönens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 22 § 1 mom. enligt betänkandet med rösterna

145 ja, 15 nej; 39 frånvarande.

( Omr. 24 )

3 mom.

Pentti Oinonen /saf:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 22 §:n 3 momentti saa sen muodon, joka on maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntoon liitetyssä eriävässä mielipiteessä 2.

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan esitystä.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Pentti Oinonen har med bifall av ledamot Lauri Kähkönen föreslagit att 3 mom. godkänns enligt den avvikande meningen 2 i jord- och skogsbruksutskottets utlåtande.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Pentti Oinonens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 22 § 3 mom. enligt betänkandet med rösterna

149 ja, 12 nej; 38 frånvarande.

( Omr. 25 )

Riksdagen godkände ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Talmannen:

I det här skedet avbryts plenum för stora utskottets sammanträde och fortsätter kl. 15.30.

Plenum avbröts kl. 13.29.

Plenum fortsatte

kl. 15.31

Överläggningarna leddes av andre vice talman Tarja Filatov.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 152/2010 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 30/2010 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 125/5).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 126/5/2010

6) Regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2011 samt ändringar av vissa skattelagar
Regeringens proposition om temporär förlängning av giltighetstiden för donationsavdraget för fysiska personer

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 122/2010 rd

Regeringens proposition  RP 258/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 47/2010 rd

Lagmotion  LM 66/2009 rd, 16, 60/2010 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 125/6).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 126/1/2010

7) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 147/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 51/2010 rd

Lagmotion  LM 132, 141/2007 rd, 52, 55, 102, 116, 129/2008 rd, 19, 76, 102/2009 rd, 14/2010 rd

Åtgärdsmotion  AM 60, 62/2009 rd, 15, 73, 80, 84/2010 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 125/7).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 126/2/2010

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice samt lagen om upphävande av 9 § i lagen om en kommun- och servicestrukturreform

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 160/2010 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 25/2010 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om främjande av integration och ändring av vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 185/2010 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 26/2010 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk och lag om energistöd för klenträd

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 270/2010 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 22/2010 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 125/10).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 126/3/2010

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 183/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 43/2010 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 125/11).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 126/4/2010

12) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och av 6 a § i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 162/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 52/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 7.12.2010.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 194/2010 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 20/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 7.12.2010.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av foderlagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 192/2010 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 21/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 7.12.2010.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om besvärsnämnden för olycksfallsärenden och till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 218/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 42/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 7.12.2010.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 248/2010 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 31/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 7.12.2010.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 253/2010 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 32/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 7.12.2010.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 1 kap. 3 § i arbetsavtalslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 239/2010 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 12/2010 rd

Lagmotion  LM 85/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 7.12.2010.

19) Regeringens proposition med förslag till lag om försök med förenklade bygg- och planbestämmelser

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 184/2010 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 12/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 7.12.2010.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 200/2010 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 13/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 7.12.2010.

21) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 8 och 11 kap. i sjukförsäkringslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 116/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 44/2010 rd

Lagmotion  LM 11/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 7.12.2010.

22) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 4 och 6 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 254/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 45/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 7.12.2010.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kreditinstitutslagen och vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 127/2010 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 33/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 7.12.2010.

Förste vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 7.12.2010 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 18.51.