Plenarprotokoll 146/2010 rd

PR 146/2010 rd

Justerat 2.0r

146. FREDAGEN DEN 28 JANUARI 2011

Överläggningarna leddes av talman Sauli Niinistö (13.01—13.31).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 37 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Risto Autio /cent (s)
 • Tuija Brax /gröna (r)
 • Hannakaisa Heikkinen /cent (f)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Sinikka Hurskainen /sd (r)
 • Kalle Jokinen /saml
 • Reijo Kallio /sd (r)
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Kyösti Karjula /cent (r)
 • Elsi Katainen /cent (s)
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /cent (r)
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Mikko Kuoppa /vänst (r)
 • Jaakko Laakso /vänst (r)
 • Reijo Laitinen /sd (s)
 • Suvi Lindén /saml (r)
 • Mika Lintilä /cent
 • Hannes Manninen /cent (r)
 • Elisabeth Nauclér /sv
 • Heikki A. Ollila /saml (r)
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Aila Paloniemi /cent (s)
 • Pekka Ravi /saml (s)
 • Eero Reijonen /cent (r)
 • Paula Risikko /saml (r)
 • Pertti Salovaara /cent (s)
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Astrid Thors /sv (r)
 • Stefan Wallin /sv (r)
 • Anu Vehviläinen /cent (r)
 • Pia Viitanen /sd (r)
 • Ilkka Viljanen /saml (s)
 • Pekka Vilkuna /cent
 • Henna Virkkunen /saml
 • Raimo Vistbacka /saf (s)
 • Tuula Väätäinen /sd (r)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Liberia om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 288/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 55/2010 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 146/1).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

2) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Montserrat om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 289/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 56/2010 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

3) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Liechtenstein om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 327/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 57/2010 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar samt till lagar om ändring av 17 kap. 23 § i rättegångsbalken och 11 § i lagen om preskription av skulder

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 284/2010 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 32/2010 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Tekes — utvecklingscentralen för teknologi och innovationer

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 301/2010 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 41/2010 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

6) Regeringens proposition om godkännande av avtalet mellan Finland och Sverige om trafik över nationsgränserna och gränserna för flyginformationsregionerna och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 312/2010 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 24/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 1.2.2011.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden samt till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 273/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 50/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 1.2.2011.

8) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om ny behandling i lagstiftningen om socialskyddsförmåner

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 274/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 51/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 1.2.2011.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 17 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet och 21 § i lagen om försäkringsdomstolen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 305/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 52/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 1.2.2011.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 287/2010 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 40/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 1.2.2011.

11) Den nationella människohandelsrapportörens rapport 2010

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 17/2010 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 13/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 1.2.2011.

12) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om vattenvårdsförvaltningen och av vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 323/2010 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 19/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 1.2.2011.

13) Insatser mot den svarta ekonomin (globala aspekter på den svarta sektorn i Finland)

Bordläggning av betänkanden

Övrigt ärende  Ö 8/2010 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 9/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 3.2.2011.

Talmannen:

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 1.2.2011 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 13.31.

​​​​​​​