Plenarprotokoll 153/2010 rd

PR 153/2010 rd

Justerat 2.0r

153. TORSDAGEN DEN 10 FEBRUARI 2011

Överläggingarna leddes av förste vice talman Seppo Kääriäinen (16.01—17.59 och 21.54—22.41), andre vice talman Tarja Filatov (17.59—20.02) och talman Sauli Niinistö (20.02—21.54).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 22 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Risto Autio /cent (s)
 • Pekka Haavisto /gröna
 • Leena Harkimo /saml (r)
 • Hannakaisa Heikkinen /cent (f)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Tanja Karpela /cent
 • Elsi Katainen /cent (s)
 • Sampsa Kataja /saml
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Reijo Paajanen /saml
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Tuula Peltonen /sd (r)
 • Eero Reijonen /cent
 • Paula Risikko /saml
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /saf (s)
 • Pertti Salovaara /cent (s)
 • Minna Sirnö /vänst (s)
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Marja Tiura /saml
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Efter namnuppropet anmälde sig följande 3 ledamöter:

 • Sampsa Kataja /saml (16.21)
 • Jutta Urpilainen /sd (16.25)
 • Pekka Haavisto /gröna (18.54)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av Finlands grundlag
Lagmotion med förslag till lag om ändring av Finlands grundlag

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 60/2010 rd

Lagmotion  LM 44/2010 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 9/2010 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Den allmänna debatten avbröts i plenum 9.2.2011.

PR 152/2/2010

Allmän debatten fortsatte (PTK 153/2).

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 154/2/2010

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 208/2010 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 30/2010 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Den allmänna debatten avbröts i plenum 4.2.2011.

PR 150/3/2010

Allmän debatten fortsatte (PTK 153/3).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 269/2010 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 31/2010 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 153/4).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

5) Regeringens proposition med förslag till reformering av lagstiftningen om åklagarväsendet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 286/2010 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 34/2010 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 153/5).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslag 1—30, 32—44 och 46—59 enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 31 och 45 förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

6) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagar som har samband med organisationsreformen på brottspåföljdsområdet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 279/2010 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 35/2010 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 153/6).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslagen i propositionen och i det nya lagförslaget i betänkandet enligt utskottets förslag.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 28 kap. 7 § i strafflagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 277/2010 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 36/2010 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 153/7).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

8) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om barndagvård och av lagen om grundläggande utbildning

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 322/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 53/2010 rd

Åtgärdsmotion  AM 58/2010 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 153/8).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

9) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesutbildade personer och av vissa andra lagar

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 326/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 54/2010 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 153/9).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om utsläppshandel

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 315/2010 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 42/2010 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 153/10).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

11) Regeringens proposition med förslag till konsumentsäkerhetslag och lag om ändring av 44 kap. 1 § i strafflagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 99/2010 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 43/2010 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om mätinstrument

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 241/2010 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 44/2010 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsgarantier och exportgarantier för investeringar som främjar miljövård

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 298/2010 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 45/2010 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

14) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 1 och 14 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan och av 30 § i språklagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 329/2010 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 17/2010 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 18 och 103 § i miljöskyddslagen

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 179/2010 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 18/2010 rd

Lagmotion  LM 127/2009 rd, 68/2010 rd

Åtgärdsmotion  AM 83/2009 rd

Talmannen:

Först kan riksdagen vid andra behandlingen besluta anta eller förkasta lagförslaget vars innehåll godkändes i första behandlingen. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandling om åtgärdsmotionen.

Förfaringssättet godkändes.

Debatt (PTK 153/15).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 154/1/2010

16) Strykning av det planerade lånet till Lettland

Remissdebatt

Tilläggsbudgetmotion  TBM 129/2010 rd (Pentti Oinonen /saf)

Förste vice talmannen:

Tilläggsbudgetmotionen remitteras till finansutskottet.

I samband med detta ärende tillåts även debatt om ärende 17) på dagordningen.

Debatt (PTK 153/16).

Beslut

Tilläggsbudgetmotionen remitterades till finansutskottet.

17) Anslag för planering, utveckling och byggande av en isgående fartygstyp för insjötrafik

Remissdebatt

Tilläggsbudgetmotion  TBM 130/2010 rd (Lauri Oinonen /cent)

Förste vice talmannen:

Tilläggsbudgetmotionen remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 153/17).

Beslut

Tilläggsbudgetmotionen remitterades till finansutskottet.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 20 kap. i strafflagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 283/2010 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 37/2010 rd

Lagmotion  LM 20/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 11.2.2011.

Förste vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon fredag 11.2.2011 kl. 13.

Plenum avslutades kl. 22.41.

​​​​