Plenarprotokoll 156/2002 rd

PR 156/2002 rd

Justerat 2.0r

156. TORSDAGEN DEN 5 DECEMBER 2002

Förhandlingarna leds av andre vice talman Mikkola.

Namnupprop

I stället för namnupprop antecknas de ledamöter som deltog i föregående plenum samt följande ledamöter som närvarande:

 • Hannu Aho /cent
 • Jari Leppä /cent
 • Jukka Mikkola /sd
 • Under plenum anmäler sig ledamot

  • Lauri Kähkönen /sd

  __________

  ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

  1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om accis på elström och vissa bränslen samt lagen om accis på flytande bränslen

  Första behandlingen

  Regeringens proposition  RP 130/2002 rd

  Finansutskottets betänkande  FiUB 38/2002 rd

  Lagmotion  LM 170, 179/1999 rd, 67, 109/2000 rd, 135/2002 rd

  Allmän debatt (PTK 156/1).

  Behandlingen av ärendet avbryts.

  Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 158/1/2002

  2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 och 4 § lotteriskattelagen

  Första behandlingen

  Regeringens proposition  RP 127/2002 rd

  Finansutskottets betänkande  FiUB 39/2002 rd

  Lagmotion  LM 118/2002 rd

  Åtgärdsmotion  AM 131/2002 rd

  Allmän debatt (PTK 156/2).

  Behandlingen av ärendet avbryts.

  Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 158/2/2002

  3) Regeringens proposition med förslag till lag om försäkringsdomstolen och lagstiftning som har samband med den

  Bordläggning av betänkanden

  Regeringens proposition  RP 101/2002 rd

  Lagutskottets betänkande  LaUB 23/2002 rd

  Lagmotion  LM 150/2001 rd

  Åtgärdsmotion  AM 246/2001 rd

  På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet på grund av arbetssituationen i riksdagen med stöd av 57 § 2 mom. arbetsordningen till nästa plenum i dag.

  4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 11 och 43 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

  Bordläggning av betänkanden

  Regeringens proposition  RP 140/2002 rd

  Kulturutskottets betänkande  KuUB 16/2002 rd

  På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet på grund av arbetssituationen i riksdagen med stöd av 57 § 2 mom. arbetsordningen till nästa plenum i dag.

  5) Regeringens proposition med förslag till lagar om utkomstskydd för arbetslösa och om ändring av lagar som har samband med den

  Bordläggning av betänkanden

  Regeringens proposition  RP 115/2002 rd

  Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 43/2002 rd

  Lagmotion  LM 77/1999 rd, 14, 186/2000 rd, 32, 55, 81/2001 rd, 43, 54, 71, 80, 90, 129/2002 rd

  Åtgärdsmotion  AM 182, 245, 267/2000 rd, 201, 204/2001 rd, 128/2002 rd

  På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet på grund av arbetssituationen i riksdagen med stöd av 57 § 2 mom. arbetsordningen till nästa plenum i dag.

  6) Regeringens proposition med förslag till lag om Utbildningsfonden och ändring av vissa lagar som har samband med den

  Bordläggning av betänkanden

  Regeringens proposition  RP 219/2002 rd

  Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets betänkande  ApUB 8/2002 rd

  På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet på grund av arbetssituationen i riksdagen med stöd av 57 § 2 mom. arbetsordningen till nästa plenum i dag.

  7) Regeringens proposition med förslag till lag om alterneringsledighet

  Bordläggning av betänkanden

  Regeringens proposition  RP 226/2002 rd

  Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets betänkande  ApUB 9/2002 rd

  Lagmotion  LM 142/2001 rd, 77, 88/2002 rd

  Åtgärdsmotion  AM 156/2000 rd, 121/2002 rd

  På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet på grund av arbetssituationen i riksdagen med stöd av 57 § 2 mom. arbetsordningen till nästa plenum i dag.

  Plenum avslutas kl. 20.01.

  ​​​​