Plenarprotokoll 157/2002 rd

PR 157/2002 rd

Justerat 2.0r

157. TORSDAGEN DEN 5 DECEMBER 2002

Förhandlingarna leds av andre vice talman Mikkola.

Namnupprop

I stället för namnupprop antecknas de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 11 och 43 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 140/2002 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 16/2002 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande nr 16. Först förs en allmän debatt och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslaget i regeringens proposition samt av ett nytt lagförslag 2 som kulturutskottet föreslår i sitt betänkande.

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

2) Regeringens proposition med förslag till lagar om utkomstskydd för arbetslösa och om ändring av lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 115/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 43/2002 rd

Lagmotion  LM 77/1999 rd, 14, 186/2000 rd, 32, 55, 81/2001 rd, 43, 54, 71, 80, 90, 129/2002 rd

Åtgärdsmotion  AM 182, 245, 267/2000 rd, 201, 204/2001 rd, 128/2002 rd

Allmän debatt (PTK 157/2).

Detaljbehandling:

Lagförslagen i regeringens proposition

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Lagförslagen i lagmotionerna

Riksdagen instämmer i social- och hälsovårdsutskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om Utbildningsfonden och ändring av vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 219/2002 rd

Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets betänkande  ApUB 8/2002 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om alterneringsledighet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 226/2002 rd

Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets betänkande  ApUB 9/2002 rd

Lagmotion  LM 142/2001 rd, 77, 88/2002 rd

Åtgärdsmotion  AM 156/2000 rd, 121/2002 rd

Allmän debatt (PTK 157/4).

Detaljbehandling:

Lagförslaget i regeringens proposition

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Lagförslagen i lagmotionerna

Riksdagen instämmer i arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om försäkringsdomstolen och lagstiftning som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 101/2002 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 23/2002 rd

Lagmotion  LM 150/2001 rd

Åtgärdsmotion  AM 246/2001 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande nr 23. Först förs en allmän debatt om ärendet och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslagen 1—4 samt 6—10 i regeringens proposition, som utskottet föreslår att godkännas.

Allmän debatt (PTK 157/5).

Detaljbehandling:

Lagförslagen i regeringens proposition

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslag 1—4 samt 6—10 med ett innehåll enligt betänkandet.

Riksdagen omfattar lagutskottets förslag att lagförslag 5, 11 och 12 skall förkastas.

Lagförslaget i lagmotionen

Riksdagen instämmer i arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om offentlig arbetskraftsservice och till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 225/2002 rd

Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets betänkande  ApUB 10/2002 rd

Lagmotion  LM 86/2000 rd, 159/2001 rd, 8, 154/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum på tisdag.

Plenum avslutas kl. 21.34.

​​​​