Plenarprotokoll 157/2014 rd

PR 157/2014 rd

Justerat 2.0r

157. TORSDAGEN DEN 19 FEBRUARI 2015

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (16.00—17.58), andre vice talman Anssi Joutsenlahti (17.58—19.58) och förste vice talman Pekka Ravi (19.58—20.21).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 26 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Mikko Alatalo /cent (s)
 • Pekka Haavisto /gröna
 • Harri Jaskari /saml
 • Arja Juvonen /saf
 • Ilkka Kanerva /saml (r)
 • Saara Karhu /sd (r)
 • Sampsa Kataja /saml
 • Pia Kauma /saml (r)
 • Kimmo Kivelä /saf (r)
 • Johannes Koskinen /sd (r)
 • Markus Mustajärvi /vg
 • Riitta Myller /sd
 • Lasse Männistö /saml (f)
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (s)
 • Tom Packalén /saf
 • Markku Rossi /cent (r)
 • Juha Sipilä /cent (s)
 • Timo Soini /saf
 • Ismo Soukola /saf (r)
 • Katja Taimela /sd
 • Eila Tiainen /vänst
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Pertti Virtanen /saf (s)
 • Juha Väätäinen /saf (s)

Efter namnuppropet anmälde sig ledamöterna

 • Jutta Urpilainen /sd (16.26)
 • Markus Mustajärvi /vg (16.45)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Muntliga frågor

Talman Eero Heinäluoma:

1) ärendet på dagordningen är en muntlig frågestund.

Jag ber de närvarande ministrarna förflytta sig till ministerlogen. Vidare ber jag de ledamöter som vill ställa en fråga till en närvarande minister att anmäla sig genom att trycka på knapp P och resa sig upp.

Talman Eero Heinäluoma:

Frågestunden är nu slut.

2) Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2015

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 362/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 157/2).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

3) Statens revisionsverks valperiodsrapport om granskningen och övervakningen av finanspolitiken 2011—2014

Enda behandlingen

Berättelse  B 20/2014 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 10/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, av 25 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt av 7 § i lagen om studiestöd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, av 25 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt av 7 § i lagen om studiestöd (RP 211/2014 rd)

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 211/2014 rd

Regeringens proposition  RP 357/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 21/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 157/4).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och av yrkeshögskolelagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och av yrkeshögskolelagen (RP 244/2014 rd)

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 244/2014 rd

Regeringens proposition  RP 308/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 22/2014 rd

Lagmotion  LM 91/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 157/5).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 158/2/2014

6)  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om klienthandlingar inom socialvården och om ändring av 10 och 14 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 345/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 47/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

7) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen, lag om ändring av 1 kap. 11 § i strafflagen och lag om ändring av 54 § i utlänningslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 155/2014 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 15/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 157/7, Nauclér 157/7/3).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är i morgon fredag 20.2.2015 kl. 13.

Plenum avslutades kl. 20.21.

​​​​