Plenarprotokoll 159/2002 rd

PR 159/2002 rd

Justerat 2.0r

159. TISDAGEN DEN 10 DECEMBER 2002

Förhandlingarna leds av talman Uosukainen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Jouni Backman /sd
 • Klaus Bremer /sv
 • Tarja Filatov /sd
 • Tarja Kautto /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Riitta Korhonen /saml
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Hannes Manninen /cent
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Sauli Niinistö /saml
 • Kirsi Piha /saml
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Martti Tiuri /saml
 • Irja Tulonen /saml
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /saml

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

10.12 ledamöterna

 • Jouni Backman /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Sauli Niinistö /saml
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /saml

10 och 11.12 ledamöterna

 • Tarja Kautto /sd
 • Riitta Korhonen /saml
 • Hannes Manninen /cent

Sjukfrånvaro och annan laglig frånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom eller faderskapsledighet:

10.12 ledamöterna

 • Klaus Bremer /sv
 • Säde Tahvanainen /sd

10—13.12 ledamot

 • Petri Neittaanmäki /cent (faderskapsledighet)

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

10.12 ledamöterna

 • Seppo Lahtela /cent
 • Kirsi Piha /saml
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Martti Tiuri /saml
 • Irja Tulonen /saml
 • Raija Vahasalo /saml

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om skatteskalorna för 2003
Regeringens proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om skatteskalorna för 2003 (RP 121/2002 rd)

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 121, 254/2002 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 33/2002 rd

Lagmotion  LM 110/2002 rd

Talmannen:

Det lagförslag som bygger på regeringens propositioner har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 159/1).

Under debatten föreslår ledamot Ala-Nissilä med bifall av ledamot Aula att riksdagen godkänner ett förslag till uttalande enligt reservation 2.

Lagförslagen

Det lagförslag som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande

Vid omröstningen om ledamot Ala-Nissiläs förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 88 ja och 58 nej, 53 frånvarande.

( Omr. 1 )

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om användning av indexvillkor i arbets- och tjänstekollektivavtalen för 2003 och 2004

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 257/2002 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 34/2002 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av 77 § inkomstskattelagen
Regeringens proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av 77 § inkomstskattelagen (RP 122/2002 rd)

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 122, 255/2002 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 35/2002 rd

Lagmotion  LM 59, 86/2001 rd, 152/2002 rd

Talmannen:

Lagförslag 1 som bygger på regeringens propositioner nr 122 och 255 samt lagförslag 2 i regeringens proposition nr 122 har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

De lagförslag som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 12 § lagen om skatteredovisning och 124 § inkomstskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 123/2002 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 36/2002 rd

Debatt (PTK 159/4).

Under debatten föreslår ledamot Ala-Nissilä med bifall av ledamot Pekkarinen att riksdagen godkänner ett förslag till uttalande enligt reservation 1.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslagen till uttalanden

Finansutskottets förslag till uttalande godkänns.

Vid omröstningen om ledamot Ala-Nissiläs förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 86 ja och 57 nej, 56 frånvarande.

( Omr. 2 )

Ärendet är slutbehandlat.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 127 a § inkomstskattelagen

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 256/2002 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 37/2002 rd

Lagmotion  LM 132, 152/2002 rd

Åtgärdsmotion  AM 23/2001 rd, 66/2002 rd

Andre vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslagen. Lagförslaget i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionerna.

Debatt (PTK 159/5).

Lagförslagen

Lagförslaget som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Åtgärdsmotionerna

Riksdagen omfattar finansutskottets förslag att åtgärdsmotionerna skall förkastas.

Ärendet är slutbehandlat.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om accis på elström och vissa bränslen samt lagen om accis på flytande bränslen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 130/2002 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 38/2002 rd

Lagmotion  LM 170, 179/1999 rd, 67/2000 rd, 109, 135/2002 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 159/6).

Under debatten föreslår ledamot U. Anttila med bifall av ledamot Hassi följande uttalande i motiveringen: "Riksdagen förutsätter att regeringen för utveckling av miljöskatterna på lång sikt uppgör ett åtgärdsprogram som syftar till att minska växthusutsläppen."

Lagförslagen

De lagförslag som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande

Vid omröstningen om ledamot U. Anttilas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 88 ja och 50 nej, 1 blank och 60 frånvarande.

( Omr. 3 )

Ärendet är slutbehandlat.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 och 4 § lotteriskattelagen

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 127/2002 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 39/2002 rd

Lagmotion  LM 118/2002 rd

Åtgärdsmotion  AM 131/2002 rd

Andre vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslagen. Lagförslaget i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen.

Debatt (PTK 159/7).

Lagförslagen

Lagförslaget som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Åtgärdsmotionen

Riksdagen omfattar finansutskottets förslag att åtgärdsmotionen skall förkastas.

Förslaget till uttalande

Finansutskottets förslag till uttalande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om gemensamma utredningsgrupper

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 186/2002 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 13/2002 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk samt till lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 179/2002 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 12/2002 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om temporär ändring av lagen om kommunernas kulturverksamhet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 136/2002 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 12/2002 rd

Förste vice talmannen:

Riksdagen har vid första behandlingen omfattat kulturutskottets förslag att lagförslaget skall förkastas.

Ingen debatt.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget förkastas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om temporär ändring av lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 137/2002 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 13/2002 rd

Förste vice talmannen:

Riksdagen har vid första behandlingen omfattat kulturutskottets förslag att lagförslaget skall förkastas.

Ingen debatt.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget förkastas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om temporär ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 138/2002 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 14/2002 rd

Förste vice talmannen:

Riksdagen har vid första behandlingen omfattat kulturutskottets förslag att lagförslaget skall förkastas.

Debatt (PTK 159/12).

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget förkastas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 § lagen om användning av avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 139/2002 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 15/2002 rd

Debatt (PTK 159/13).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 11 och 43 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 140/2002 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 16/2002 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslaget i regeringens proposition och det nya lagförslag 2 som kulturutskottet föreslår i sitt betänkande har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 159/14).

Lagförslaget i regeringens proposition samt det nya lagförslag 2 i kulturutskottets betänkande som godkänts vid första behandlingen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

De två förslagen till uttalanden i kulturutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

15) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen och sjukförsäkringslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 165/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 39/2002 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 6 § lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 259/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 40/2002 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
Regeringens proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (RP 144/2002 rd)

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 144, 258/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 41/2002 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

18) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och lagen om rehabiliteringspenning

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 148/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 42/2002 rd

Lagmotion  LM 16/2000 rd, 22, 93, 145/2001 rd, 103, 114, 149/2002 rd

Åtgärdsmotion  AM 244/2000 rd, 26/2001 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

19) Regeringens proposition med förslag till lagar om utkomstskydd för arbetslösa och om ändring av lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 115/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 43/2002 rd

Lagmotion  LM 77/1999 rd, 14, 186/2000 rd, 32, 55, 81/2001 rd, 43, 54, 71, 80, 90, 129/2002 rd

Åtgärdsmotion  AM 182, 245, 267/2000 rd, 201, 204/2001 rd, 128/2002 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om Utbildningsfonden och ändring av vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 219/2002 rd

Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets betänkande  ApUB 8/2002 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

21) Regeringens proposition med förslag till lag om alterneringsledighet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 226/2002 rd

Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets betänkande  ApUB 9/2002 rd

Lagmotion  LM 142/2001 rd, 77, 88/2002 rd

Åtgärdsmotion  AM 156/2000 rd, 121/2002 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

22) Regeringens proposition med förslag till lag om försäkringsdomstolen och lagstiftning som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 101/2002 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 23/2002 rd

Lagmotion  LM 150/2001 rd

Åtgärdsmotion  AM 246/2001 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om Leivonmäki nationalpark

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 230/2002 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 19/2002 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

24) Regeringens proposition med förslag till lag om offentlig arbetskraftsservice och till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 225/2002 rd

Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets betänkande  ApUB 10/2002 rd

Lagmotion  LM 86/2000 rd, 159/2001 rd, 8, 154/2002 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

25) Förordning om upphävande av förordningen om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Liberia

Bordläggning av betänkanden

Förordning  F 1/2002 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 28/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

26) Förordning om upphävande av förordningen om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Sierra Leone

Bordläggning av betänkanden

Förordning  F 2/2002 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 29/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

27) Förordning om upphävande av förordningen om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Somalien

Bordläggning av betänkanden

Förordning  F 3/2002 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 30/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

28) Regeringens proposition med förslag till lag om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 17/2002 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 14/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

29) Regeringens proposition med förslag till lagar om elektroniska signaturer och om ändring av 2 § lagen om kommunikationsförvaltningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 197/2001 rd

Trafikutskottets betänkande  TrUB 21/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

30) Regeringens proposition om fritt finansierade bostadsrättsbostäder och annat utvecklande av bostadsrättssystemet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 100/2002 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 20/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

31) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 17 § lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 260/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 44/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

32) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statens pensioner

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 238/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 45/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

33) Regeringens proposition om en stärkning av pensionsnämndens självständiga ställning och med förslag till vissa lagar som har samband med detta

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 246/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 46/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 19.12.

​​​​