Plenarprotokoll 160/2002 rd

PR 160/2002 rd

Justerat 2.0r

160. ONSDAGEN DEN 11 DECEMBER 2002

Förhandlingarna leds av talman Uosukainen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Maria Kaisa Aula /cent
 • Tuija Brax /gröna
 • Esko Helle /vänst
 • Anneli Jäätteenmäki /cent
 • Juha Karpio /saml
 • Tarja Kautto /sd
 • Riitta Korhonen /saml
 • Irina Krohn /gröna
 • Hannes Manninen /cent
 • Rauha-Maria Mertjärvi /gröna
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Sauli Niinistö /saml
 • Osmo Puhakka /cent
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Pekka Vilkuna /cent

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Riitta Korhonen /saml
 • Pekka Vilkuna /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

11.12 ledamöterna

 • Esko Helle /vänst
 • Sauli Niinistö /saml

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

11.12 ledamöterna

 • Tuija Brax /gröna
 • Klaus Bremer /sv
 • Anne Holmlund /saml
 • Rauha-Maria Mertjärvi /gröna
 • Hannu Takkula /cent

11—13.12 ledamot

 • Kari Urpilainen /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

11.12 ledamöterna

 • Maria Kaisa Aula /cent
 • Anneli Jäätteenmäki /cent
 • Juha Karpio /saml
 • Irina Krohn /gröna
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Pekka Vilkuna /cent

11 och 12.12 ledamot

 • Osmo Puhakka /cent

__________

Nya propositioner

Talmannen meddelar att republikens president i dag har överlämnat regeringens proposition RP 261/2002 rd till riksdagen.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen och sjukförsäkringslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 165/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 39/2002 rd

Debatt (PTK 160/1).

Under debatten föreslår ledamot Keränen med bifall av ledamot Rehula att riksdagen i stället för social- och hälsovårdsutskottets tredje förslag till uttalande godkänner ett uttalande enligt reservationen.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslagen till uttalanden

Det första, andra och fjärde förslaget till uttalanden i social- och hälsovårdsutskottets betänkande godkänns.

Vid omröstningen om ledamot Keränens förslag godkänner riksdagen det tredje förslaget till uttalande i social- och hälsovårdsutskottets betänkande med rösterna 84 ja och 48 nej, 67 frånvarande.

( Omr. 1 )

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 6 § lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 259/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 40/2002 rd

Debatt (PTK 160/2).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
Regeringens proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (RP 144/2002 rd)

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 144, 258/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 41/2002 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslaget, som bygger på propositionerna, har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 160/3).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förslaget till uttalande i social- och hälsovårdsutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och lagen om rehabiliteringspenning

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 148/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 42/2002 rd

Lagmotion  LM 16/2000 rd, 22, 93, 145/2001 rd, 103, 114, 149/2002 rd

Åtgärdsmotion  AM 244/2000 rd, 26/2001 rd

Förste vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslagen. Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionerna.

Debatt (PTK 160/4).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 164/1/2002

5) Regeringens proposition med förslag till lagar om utkomstskydd för arbetslösa och om ändring av lagar som har samband med den

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 115/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 43/2002 rd

Lagmotion  LM 77/1999 rd, 14, 186/2000 rd, 32, 55, 81/2001 rd, 43, 54, 71, 80, 90, 129/2002 rd

Åtgärdsmotion  AM 182, 245, 267/2000 rd, 201, 204/2001 rd, 128/2002 rd

Förste vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslagen. Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionerna.

Debatt (PTK 160/5).

Lagförslagen

De lagförslag som har godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Åtgärdsmotionerna

Riksdagen instämmer i social- och hälsovårdsutskottets förslag att åtgärdsmotionerna skall förkastas.

Förslagen till uttalanden

De fem förslagen till uttalanden i social- och hälsovårdsutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om Utbildningsfonden och ändring av vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 219/2002 rd

Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets betänkande  ApUB 8/2002 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om alterneringsledighet

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 226/2002 rd

Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets betänkande  ApUB 9/2002 rd

Lagmotion  LM 142/2001 rd, 77, 88/2002 rd

Åtgärdsmotion  AM 156/2000 rd, 121/2002 rd

Andre vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslagen. Lagförslaget i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionerna.

Ingen debatt.

Lagförslagen

Det lagförslag som har godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Åtgärdsmotionerna

Riksdagen instämmer i arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets förslag att åtgärdsmotionerna skall förkastas.

Ärendet är slutbehandlat.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om försäkringsdomstolen och lagstiftning som har samband med den

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 101/2002 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 23/2002 rd

Lagmotion  LM 150/2001 rd

Åtgärdsmotion  AM 246/2001 rd

Andre vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslagen. Lagförslagen 1—4 och 6—10 i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen.

Debatt (PTK 160/8).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 164/2/2002

9) Regeringens proposition med förslag till lag om Leivonmäki nationalpark

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 230/2002 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 19/2002 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ett färgtryck av den karta över Leivonmäki nationalpark som medföljer som bilaga till miljöutskottets betänkande finns till påseende på centralkansliet i lagstiftningsdirektörens rum.

Debatt (PTK 160/9).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om offentlig arbetskraftsservice och till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 225/2002 rd

Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets betänkande  ApUB 10/2002 rd

Lagmotion  LM 86/2000 rd, 159/2001 rd, 8, 154/2002 rd

Allmän debatt (PTK 160/10).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagen i regeringens proposition med ett innehåll enligt betänkandet.

Riksdagen instämmer i arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

11) Regeringens proposition med förslag till lagar om elektroniska signaturer och om ändring av 2 § lagen om kommunikationsförvaltningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 197/2001 rd

Trafikutskottets betänkande  TrUB 21/2002 rd

Allmän debatt (PTK 160/11).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 17/2002 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 14/2002 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 17 § lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 260/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 44/2002 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statens pensioner

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 238/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 45/2002 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

15) Regeringens proposition om en stärkning av pensionsnämndens självständiga ställning och med förslag till vissa lagar som har samband med detta

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 246/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 46/2002 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

16) Regeringens proposition om fritt finansierade bostadsrättsbostäder och annat utvecklande av bostadsrättssystemet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 100/2002 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 20/2002 rd

Allmän debatt (PTK 160/16).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

17) Förordning om upphävande av förordningen om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Liberia

Enda behandlingen

Förordning  F 1/2002 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 28/2002 rd

Ingen debatt.

Betänkandet godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

18) Förordning om upphävande av förordningen om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Sierra Leone

Enda behandlingen

Förordning  F 2/2002 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 29/2002 rd

Ingen debatt.

Betänkandet godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

19) Förordning om upphävande av förordningen om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Somalien

Enda behandlingen

Förordning  F 3/2002 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 30/2002 rd

Ingen debatt.

Betänkandet godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

20) Lag om ändring av 3 och 17 § aravalagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 145/2002 rd (Matti Vanhanen /cent m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till miljöutskottet.

Debatt (PTK 160/20).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till miljöutskottet.

21) Lag om förlängd tid för beviljande av frontveterantecken

Remissdebatt

Lagmotion  LM 157/2002 rd (Pentti Tiusanen /vänst m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 160/21).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

22) Lag om yrkespedagogisk lärarutbildning

Remissdebatt

Lagmotion  LM 160/2002 rd (Leena Rauhala /kd)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 160/22).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kulturutskottet.

23) Yrkeshögskolelag

Remissdebatt

Lagmotion  LM 161/2002 rd (Leena Rauhala /kd)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 160/23).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kulturutskottet.

24) Regeringens proposition med förslag om godkännande av den konvention om arbetarskydd och arbetshygien i lantbruket som antagits vid den åttionionde Internationella arbetskonferensen samt till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 250/2002 rd

Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets betänkande  ApUB 11/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa ordinarie plenum.

25) Regeringens proposition med förslag till lag om Trafikskyddet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 211/2002 rd

Trafikutskottets betänkande  TrUB 22/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa ordinarie plenum.

Plenum avslutas kl. 23.29.

​​​​