Plenarprotokoll 164/2014 rd

PR 164/2014 rd

Justerat 2.0r

164. ONSDAGEN DEN 4 MARS 2015

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.07—15.31) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (16.45—18.07).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 33 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /gröna
 • Markku Eestilä /saml
 • Christina Gestrin /sv (r)
 • Sampsa Kataja /saml
 • Laila Koskela /cent (s)
 • Sanna Lauslahti /saml
 • Päivi Lipponen /sd
 • Eeva-Maria Maijala /cent (s)
 • Lasse Männistö /saml (f)
 • Hanna Mäntylä /saf (s)
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Mika Niikko /saf
 • Tom Packalén /saf
 • Aila Paloniemi /cent
 • Jaana Pelkonen /saml
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Tuula Peltonen /sd
 • Mika Raatikainen /saf (r)
 • Pekka Ravi /saml
 • Annika Saarikko /cent
 • Timo Soini /saf
 • Ismo Soukola /saf
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Katja Taimela /sd
 • Lenita Toivakka /saml (r)
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Tytti Tuppurainen /sd (s)
 • Stefan Wallin /sv
 • Sinuhe Wallinheimo /saml
 • Jan Vapaavuori /saml
 • Sofia Vikman /saml (s)
 • Pertti Virtanen /saf
 • Juha Väätäinen /saf (s)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 7 ledamöter:

 • Sampsa Kataja /saml (14.28)
 • Mika Niikko /saf (14.35)
 • Jaana Pelkonen /saml (15.06)
 • Terhi Peltokorpi /cent (15.09)
 • Annika Saarikko /cent (15.11)
 • Päivi Lipponen /sd (15.18)
 • Katja Taimela /sd (17.05)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om fiske och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 192/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 31/2014 rd

Lagmotion  LM 57/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 164/1).

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av ärendet avbryts nu.

Samtidigt avbryts också plenum för grundlagsutskottets sammanträde. Plenum fortsätter kl. 16.45.

Plenum avbröts kl. 15.31.

Plenum fortsatte

kl. 16.45.

Överläggningarna leddes av andre vice talman Anssi Joutsenlahti.

Allmänna debatten fortsatte.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 166/9/2014

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 349/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 44/2014 rd

Lagmotion  LM 51/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i propositionen enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 350/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 45/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 kap. i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 348/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 51/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polisförvaltningslagen och vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 346/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 52/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om brottsbekämpning inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 174/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 53/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—9 och 11—17 enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 10 förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 351/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 54/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om nätbrott i strafflagen och av vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 232/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 29/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen och i det nya lagförslaget i betänkandet enligt utskottets förslag.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsdomstolen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 104/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 30/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning och av 46 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 307/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 25/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen och i det nya lagförslaget i betänkandet enligt utskottets förslag.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av upphovsrättslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 181/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 26/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 25 i och 47 § i upphovsrättslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 305/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 27/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

13) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring och godkännande av avtalet om Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna och avtalet som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 366/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 23/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

14) Den nationella människohandelsrapportörens rapport 2014

Enda behandlingen

Berättelse  B 19/2014 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 16/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen.

Ärendet slutbehandlat.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 290/2014 rd

Lagmotion  LM 80/2013 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 9/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.3.2015.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om animaliska biprodukter och vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 235/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 32/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.3.2015.

17) Medborgarinitiativ: Svenskan som valfritt läroämne på alla utbildningsstadier (MI 2/2014 rd)

Bordläggning av betänkanden

Övrigt ärende  Ö 2/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 24/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.3.2015.

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kommunallag och vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 268/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 55/2014 rd

Lagmotion  LM 56/2011 rd, 1/2013 rd

Åtgärdsmotion  AM 47/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.3.2015.

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om brottsofferavgift och till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 293/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 32/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.3.2015.

20) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om medling vid brott och i vissa tvister

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 329/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 33/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.3.2015.

21) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om utlämning för brott och av lagstiftningen om internationell familjerätt

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 231/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 34/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.3.2015.

22) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft och av lagen om utstationerade arbetstagare

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 161/2014 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 17/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.3.2015.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är i morgon torsdag 5.3.2015 kl. 16.

Plenum avslutades kl. 18.07.