Plenarprotokoll 165/2014 rd

PR 165/2014 rd

Justerat 2.0r

165. TORSDAGEN DEN 5 MARS 2015

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (16.00—17.58), förste vice talman Pekka Ravi (17.58—19.55) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (19.55—20.55).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 28 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Maria Guzenina /sd (s)
 • Lars Erik Gästgivars /sv
 • Satu Haapanen /gröna
 • Susanna Huovinen /sd (r)
 • Harri Jaskari /saml
 • Sampsa Kataja /saml
 • Jukka Kopra /saml
 • Laila Koskela /cent (s)
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Eero Lehti /saml
 • Markus Lohi /cent
 • Eeva-Maria Maijala /cent (s)
 • Riitta Myller /sd
 • Lasse Männistö /saml (f)
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Martti Mölsä /saf (r)
 • Tom Packalén /saf
 • Arto Pirttilahti /cent (r)
 • Mika Raatikainen /saf (r)
 • Timo Soini /saf
 • Jani Toivola /gröna
 • Ari Torniainen /cent
 • Tytti Tuppurainen /sd (s)
 • Oras Tynkkynen /gröna (r)
 • Jan Vapaavuori /saml (r)
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Sofia Vikman /saml (s)
 • Juha Väätäinen /saf (s)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 7 ledamöter:

 • Eero Lehti /saml (16.15)
 • Markus Lohi /cent (16.15)
 • Riitta Myller /sd (16.23)
 • Satu Haapanen /gröna (16.29)
 • Ulla-Maj Wideroos /sv (16.52)
 • Tom Packalén /saf (17.01)
 • Suna Kymäläinen /sd (17.03)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Muntliga frågor

Talman Eero Heinäluoma:

1) ärendet på dagordningen är en muntlig frågestund under vilken ledamöterna kan ställa frågor till ministrarna.

Jag ber de närvarande ministrarna förflytta sig till ministerlogen. Vidare ber jag de ledamöter som vill ställa en fråga till en närvarande minister att anmäla sig genom att trycka på knapp P och resa sig upp.

Talman Eero Heinäluoma:

Frågestunden är nu slut.

2) Medborgarinitiativ: Svenskan som valfritt läroämne på alla utbildningsstadier (MI 2/2014 rd)

Enda behandlingen

Övrigt ärende  Ö 2/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 24/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Utskottets ordförande presenterar betänkandet och därefter följer en snabbdebatt i fråga om de anföranden som ledamöterna anmält i förväg. De anföranden som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa. Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa.

Debatt (PTK 165/2, Nylander 165/2/17, Gestrin 165/2/19, Östman 165/2/68, Tolppanen 165/2/78, Blomqvist 165/2/82).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 166/1/2014

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 290/2014 rd

Lagmotion  LM 80/2013 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 9/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 165/3).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i propositionen enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kommunallag och vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 268/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 55/2014 rd

Lagmotion  LM 56/2011 rd, 1/2013 rd

Åtgärdsmotion  AM 47/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 165/4).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 166/8/2014

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om brottsofferavgift och till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 293/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 32/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 165/5).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om medling vid brott och i vissa tvister

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 329/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 33/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 165/6).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om utlämning för brott och av lagstiftningen om internationell familjerätt

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 231/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 34/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om animaliska biprodukter och vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 235/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 32/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft och av lagen om utstationerade arbetstagare

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 161/2014 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 17/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är i morgon fredag 6.3.2015 kl. 13.

Plenum avslutades kl. 20.55.