Plenarprotokoll 171/2014 rd

PR 171/2014 rd

Justerat 2.0r

171. ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (10.03—11.59 och 13.01—15.42) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (15.42—17.52).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 29 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Markku Eestilä /saml
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Olli Immonen /saf
 • Sampsa Kataja /saml
 • Esko Kiviranta /cent (r)
 • Jukka Kopra /saml (r)
 • Paula Lehtomäki /cent (s)
 • Päivi Lipponen /sd
 • Eeva-Maria Maijala /cent (s)
 • Lasse Männistö /saml (f)
 • Hanna Mäntylä /saf
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Ville Niinistö /gröna
 • Mikaela Nylander /sv
 • Pentti Oinonen /saf (s)
 • Petteri Orpo /saml
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Mika Raatikainen /saf (r)
 • Pekka Ravi /saml (r)
 • Juha Sipilä /cent
 • Timo Soini /saf
 • Alexander Stubb /saml
 • Lenita Toivakka /saml
 • Kauko Tuupainen /saf (r)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Anne-Mari Virolainen /saml
 • Pertti Virtanen /saf
 • Juha Väätäinen /saf (s)
 • Jyrki Yrttiaho /vg (s)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 12 ledamöter:

 • Markku Eestilä /saml (10.33)
 • Mikaela Nylander /sv (10.34)
 • Sampsa Kataja /saml (11.29)
 • Juha Sipilä /cent (11.51)
 • Päivi Lipponen /sd (12.14)
 • Alexander Stubb /saml (13.01)
 • Mauri Pekkarinen /cent (13.02)
 • Kauko Tuupainen /saf (13.14)
 • Timo Soini /saf (13.26)
 • Jukka Kopra /saml (13.29)
 • Ville Niinistö /gröna (14.10)
 • Jutta Urpilainen /sd (17.00)

__________

Åtgärdsmotioner

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen har 10.3.2015 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 54—56/2014 rd till utskott.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Utvärdering av åtgärderna för bekämpning av svart ekonomi

Enda behandlingen

Övrigt ärende  Ö 7/2014 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 12/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger revisionsutskottets betänkande.

Debatt (PTK 171/1).

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av detta ärende avbryts nu och samtidigt avbryts också plenum och fortsätter kl. 13.00.

Plenum avbröts kl. 11.59.

Plenum fortsatte

kl. 13.01.

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma.

2) Statsministerns upplysning om genomförandet av det strukturpolitiska programmet

Debatt

Statsministerns upplysning  SU 7/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Nu lämnar statsministern en upplysning om genomföradet av det strukturpolitiska programmet.

Gruppanförandena som följer efter statsministerns anförande får vara högst 7 minuter långa. Därefter ger jag enligt eget övervägande ordet för repliker som får vara högst 1 minut långa. Ledamöterna kan anmäla sig för dessa genom att trycka på knapp V.

Statsministerns anförande får vara högst 10 minuter långt. — Varsågod.

Debatt (PTK 171/2, statsminister Stubb 171/2/1, Nylander 171/2/8, 171/2/16).

Ärendet slutbehandlat.

3) Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2015
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av tilläggsbudgetpropositionen för 2015 (RP 362/2014 rd)

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 362/2014 rd

Regeringens proposition  RP 367/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 48/2014 rd

Tilläggsbudgetmotion  TBM 149—199/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande.

Allmän debatt (PTK 171/3).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 173/1/2014

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 290/2014 rd

Lagmotion  LM 80/2013 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 9/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 171/4).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kommunallag och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 268/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 55/2014 rd

Lagmotion  LM 56/2011 rd, 1/2013 rd

Åtgärdsmotion  AM 47/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu i andra behandlingen antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen.

Förfaringssättet godkändes.

Debatt (PTK 171/5).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 173/5/2014

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om brottsofferavgift och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 293/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 32/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 171/6).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om medling vid brott och i vissa tvister

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 329/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 33/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om utlämning för brott och av lagstiftningen om internationell familjerätt

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 231/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 34/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om animaliska biprodukter och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 235/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 32/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft och av lagen om utstationerade arbetstagare

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 161/2014 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 17/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 171/10).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

11) Statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna 2014

Bordläggning av betänkanden

Statsrådets redogörelse  SRR 6/2014 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 24/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.3.2015.

12) Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Bordläggning av betänkanden

Statsrådets redogörelse  SRR 10/2014 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 25/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.3.2015.

__________

1) Utvärdering av åtgärderna för bekämpning av svart ekonomi

Enda behandlingen

Övrigt ärende  Ö 7/2014 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 12/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Så går vi tillbaka till det första ärendet på dagordningen.

Debatten fortsatte.

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande.

Ärendet slutbehandlat.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är i morgon torsdag 12.3.2015 kl. 10.

Plenum avslutades kl. 17.52.