Plenarprotokoll 177/2002 rd

PR 177/2002 rd

Justerat 2.0r

177. TORSDAGEN DEN 9 JANUARI 2003

Förhandlingarna leds av förste vice talman Anttila.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Leea Hiltunen /kd
 • Kari Kantalainen /saml
 • Timo E. Korva /cent
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Paavo Lipponen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Raimo Mähönen /sd
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Håkan Nordman /sv
 • Sirpa Pietikäinen /saml
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

9.1 ledamot

 • Paavo Lipponen /sd

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

9.1 ledamot

 • Sirpa Pietikäinen /saml

9 och 10.1 ledamot

 • Leea Hiltunen /kd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

9.1 ledamöterna

 • Kari Kantalainen /saml
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Håkan Nordman /sv
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Marjatta Vehkaoja /sd

9 och 10.1 ledamöterna

 • Timo E. Korva /cent
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till utlänningslag och vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 265/2002 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet samt arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 177/1, Andersson 177/1/27, Granvik 177/1/34).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet samt arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet skall lämna utlåtande till.

2) Lag om ändring av 2 och 3 § lagen om rehabilitering av frontveteraner

Remissdebatt

Lagmotion  LM 158/2002 rd (Olli Nepponen /saml m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 177/2).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

3) Lag om ändring av 9 § lagen om pension för arbetstagare

Remissdebatt

Lagmotion  LM 163/2002 rd (Veijo Puhjo /vänst)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 177/3).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

4) Lag om ändring av 4 c § lagen om pension för arbetstagare

Remissdebatt

Lagmotion  LM 165/2002 rd (Mikko Kuoppa /vänst)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 177/4).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

5) Lag om ändring av lagen om granskning av bildprogram

Remissdebatt

Lagmotion  LM 166/2002 rd (Sakari Smeds /kd m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 177/5).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kulturutskottet.

6) Lag om ändring av 7 a § lagen angående utvidgad tillämpning av lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Remissdebatt

Lagmotion  LM 168/2002 rd (Pentti Tiusanen /cent m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 177/6).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

7) Lag om ändring av 9 § sjukförsäkringslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 170/2002 rd (Marjatta Stenius-Kaukonen /vänst)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 177/7).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

8) Lag om ändring av 2 § lagen om tullverket

Remissdebatt

Lagmotion  LM 171/2002 rd (Tuija Nurmi /saml m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 177/8).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

9) Lag om ändring av 48 a kap. strafflagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 172/2002 rd (Kari Myllyniemi /cent m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 177/9).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till lagutskottet.

Plenum avslutas fredagen den 10 december kl. 0.13.

​​​​