Plenarprotokoll 20/2005 rd

PR 20/2005 rd

Justerat 2.0r

20. FREDAGEN DEN 4 MARS 2005

Förhandlingarna leds av förste vice talman Markku Koski.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Mikko Alatalo /cent
 • Arja Alho /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Christina Gestrin /sv
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Klaus Hellberg /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /saml
 • Anne Huotari /vänst
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vänst
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Matti Kangas /vänst
 • Tatja Karvonen /cent
 • Matti Kauppila /vänst
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /cent
 • Katri Komi /cent
 • Risto Kuisma /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Eero Lämsä /cent
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Olli Nepponen /saml
 • Tuija Nurmi /saml
 • Reino Ojala /sd
 • Reijo Paajanen /saml
 • Aila Paloniemi /cent
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Klaus Pentti /cent
 • Erkki Pulliainen /gröna
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Jukka Roos /sd
 • Simo Rundgren /cent
 • Matti Saarinen /sd
 • Minna Sirnö /vänst
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Jan Vapaavuori /saml
 • Jukka Vihriälä /cent
 • Pekka Vilkuna /cent
 • Lasse Virén /saml
 • Harry Wallin /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

4.3 ledamot

 • Arja Alho /sd

6—8.3 ledamot

 • Eero Lankia /cent

6—10.3 ledamöterna

 • Tony Halme /saf
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Antero Kekkonen /sd
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Esa Lahtela /sd
 • Kalevi Lamminen /saml

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

4.3 ledamöterna

 • Anne Huotari /vänst
 • Jukka Roos /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

4.3 ledamöterna

 • Anne Holmlund /saml
 • Matti Kangas /vänst
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml

__________

Nya propositioner

Förste vice talmannen meddelar att republikens president i dag har överlämnat regeringens propositioner RP 13—15/2005 rd till riksdagen.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 966, 982, 986, 1012, 1016, 1018, 1020, 1022, 1024—1026, 1030, 1031, 1033—1038, 1040—1044, 1046—1050, 1053, 1054, 1056/2004 rd antecknas ha anlänt.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kommunindelningslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 264/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 3/2005 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande nr 3. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Detaljbehandling:

4, 9, 38 och 39 § godkänns.

40 §

Debatt (PTK 20/1).

Under debatten föreslår ledamot Ahti Vielma med bifall av ledamot Esko Kurvinen att paragrafen skall godkännas enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Vielmas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 93 ja och 54 nej, 52 frånvarande.

( Omr. 1 )

Ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken godkänns.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

2) Regeringens proposition med förslag till semesterlag och vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 238/2004 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 2/2005 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande nr 2. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Detaljbehandling:

Lagförslag 1 i regeringens proposition

1—4 § och 1 kap. rubrik, 5—8 § och 2 kap. rubrik, 9—15 § och 3 kap. rubrik, 16—19 § och 4 kap. rubrik samt 20 § godkänns.

21 §

Debatt (PTK 20/2).

Under debatten föreslår ledamot Markus Mustajärvi med bifall av ledamot Esa Lahtela att paragrafen skall godkännas enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Mustajärvis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 128 ja och 21 nej, 50 frånvarande.

( Omr. 2 )

22—27 § och 5 kap. rubrik, 26—28 § och 6 kap. rubrik, 39 och 40 § och 7 kap. rubrik, ingressen och rubriken godkänns.

Övriga lagförslag

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslag 2 och 3 i regeringens proposition samt arbetslivs- och jämställdhetsutskottet förslag till ett nytt lagförslag 5 enligt betänkandet.

Riksdagen omfattar arbetslivs- och jämställdhetsutskottets förslag att lagförslag 4 i regeringens proposition skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Plenum avslutas kl. 13.09.