Plenarprotokoll 25/2013 rd

PR 25/2013 rd

Justerat 2.0r

25. FREDAGEN DEN 15 MARS 2013

Överläggningarna leddes av förste vice talman Pekka Ravi (13.01—13.28).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 48 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /gröna (r)
 • Christina Gestrin /sv
 • Pertti Hemmilä /saml (s)
 • Lauri Ihalainen /sd (r)
 • Ari Jalonen /saf
 • Harri Jaskari /saml (r)
 • Arja Juvonen /saf
 • Jyrki Katainen /saml (r)
 • Sampsa Kataja /saml
 • Pia Kauma /saml (r)
 • Pentti Kettunen /saf (r)
 • Anneli Kiljunen /sd (r)
 • Krista Kiuru /sd (r)
 • Jukka Kopra /saml (r)
 • Laila Koskela /saf (r)
 • Merja Kyllönen /vänst (r)
 • Jukka Kärnä /sd (r)
 • Sanna Lauslahti /saml (r)
 • Päivi Lipponen /sd (r)
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Jari Myllykoski /vänst (r)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (r)
 • Markku Mäntymaa /saml (r)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (r)
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vänst (r)
 • Arto Pirttilahti /cent
 • Kari Rajamäki /sd (r)
 • Antti Rantakangas /cent
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Juha Rehula /cent (r)
 • Pertti Salolainen /saml
 • Kristiina Salonen /sd (r)
 • Jouko Skinnari /sd (r)
 • Timo Soini /saf (s)
 • Ismo Soukola /saf (s)
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Hanna Tainio /sd (r)
 • Eila Tiainen /vänst
 • Ari Torniainen /cent (r)
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Jutta Urpilainen /sd (r)
 • Jan Vapaavuori /saml (r)
 • Anu Vehviläinen /cent
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Sofia Vikman /saml
 • Erkki Virtanen /vänst (r)
 • Ville Vähämäki /saf

__________

Regeringens propositioner

Förste vice talman Pekka Ravi:

Statsrådet har 14.3.2013 till riksdagen överlämnat regeringens propositioner RP 14—18/2013 rd.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 56, 59, 65, 66, 69—74, 77—79, 81, 82, 85, 86, 90, 94, 96, 98, 99, 102, 104, 106, 108/2013 rd antecknades ha anlänt.

__________

Redogörelse från ställföreträdaren för de biträdande justitieombudsmännen för sina bindningar

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ställföreträdaren för de biträdande justitieombudsmännen Pasi Pölönen har 14.3.2013 till riksdagen lämnat en redogörelse för sina bindningar (Ö 3/2013 rd). Redogörelsen över bindningarna hålls framlagd på centralkansliet i lagstiftningsdirektörens rum.

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2012

Remissdebatt

Berättelse  B 1/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till utrikesutskottet.

Debatt (PTK 25/1, Thors 25/1/5).

Förste vice talman Pekka Ravi:

På grund av tidtabellen för stora utskottets sammanträde är vi nu tyvärr tvungna att avbryta den här debatten som tagit god fart.

Debatten och behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 26/14/2013

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 42 § i landsvägslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 195/2012 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 5/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.3.2013.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av luftfartslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 5/2013 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 6/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.3.2013.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av semesterlagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 203/2012 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 1/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.3.2013.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 4 § i lagen om utredning av unga brottsmisstänktas situation

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 172/2012 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 3/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.3.2013.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 19.3.2013 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 13.28.