Plenarprotokoll 3/2010 rd

PR 3/2010 rd

Justerat 2.0r

3. TORSDAGEN DEN 4 FEBRUARI 2010

Överläggingarna leddes av talman Sauli Niinistö (16.01—17.59), förste vice talman Seppo Kääriäinen (17.59—19.22) och andre vice talman Tarja Filatov (19.22—19.57).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 19 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Eero Akaan-Penttilä /saml (r)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Merikukka Forsius /saml (s)
 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Sinikka Hurskainen /sd (r)
 • Liisa Hyssälä /cent (s)
 • Jyri Häkämies /saml (r)
 • Tanja Karpela /cent (f)
 • Kimmo Kiljunen /sd (r)
 • Jaakko Laakso /vänst (r)
 • Mikaela Nylander /sv (f)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (f)
 • Markku Rossi /cent (s)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Raija Vahasalo /saml
 • Matti Vanhanen /cent (r)
 • Henna Virkkunen /saml (r)
 • Erkki Virtanen /vänst (s)
 • Paavo Väyrynen /cent (r)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Fyllnadsval till utskott

Val

Talmannen:

Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen väljer de uppställda kandidaterna:

till grundlagsutskottet som medlem ledamöterna Ulla-Maj Wideroos och Ville Niinistö samt till den plats som ersättare som blir ledig efter ledamot Ville Niinistö ledamot Heli Järvinen,

till finansutskottet som ersättare ledamot Johanna Sumuvuori och

till kulturutskottet som medlem ledamot Håkan Nordman.

3) Fyllnadsval till kanslikommissionen

Val

Talmannen:

Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen väljer den uppställda kandidaten ledamot Mats Nylund till ersättare i kanslikommissionen.

4) Regeringens proposition med förslag till gruvlag och vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 273/2009 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 3/4).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

5) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Anguilla om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 278/2009 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 3/5).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till finansutskottet.

6) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Cooköarna om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 279/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till finansutskottet.

7) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Samoa om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 280/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till finansutskottet.

8) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Turks- och Caicosöarna om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 281/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till finansutskottet.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 258/2009 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 11/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 54/2009 rd

Andre vice talmannen:

Allmänna debatten om ärendet inleddes vid plenum 10.12.2009 utgående från social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 54/2009 rd. Vid plenum 11.12.2009 remitterade riksdagen ärendet till grundlagsutskottet. Nu fortsätter behandlingen av ärendet utgående från grundlagsutskottets betänkande.

Allmänna debatten fortsatte (PTK 3/9).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt grundlagsutskottets betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

10) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Gibraltar om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 256/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 46/2009 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

11) Regeringens proposition om godkännande av protokollet med Singapore för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatt på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 257/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 47/2009 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andre vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon fredag 5.2.2010 kl. 13.

Plenum avslutades kl. 19.57.

​​​​