Plenarprotokoll 34/2005 rd

PR 34/2005 rd

Justerat 2.0r

34. ONSDAGEN DEN 6 APRIL 2005

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Esko Ahonen /cent
 • Olavi Ala-Nissilä /cent
 • Eva Biaudet /sv
 • Arto Bryggare /sd
 • Kaarina Dromberg /saml
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Tony Halme /saf
 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kyösti Karjula /cent
 • Tatja Karvonen /cent
 • Inkeri Kerola /cent
 • Rauno Kettunen /cent
 • Esko Kiviranta /cent
 • Katri Komi /cent
 • Markku Koski /cent
 • Jari Koskinen /saml
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Esko Kurvinen /saml
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /saml
 • Mika Lintilä /cent
 • Kalevi Olin /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Lyly Rajala /saml
 • Jukka Roos /sd
 • Simo Rundgren /cent
 • Pertti Salovaara /cent
 • Kimmo Sasi /saml
 • Minna Sirnö /vänst
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Seppo Särkiniemi /cent
 • Satu Taiveaho /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Marja Tiura /saml
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /saml
 • Unto Valpas /vänst
 • Raimo Vistbacka /saf

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

6.4 ledamot

 • Markku Koski /cent

6 och 7.4 ledamöterna

 • Matti Ahde /sd
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Kyösti Karjula /cent
 • Inkeri Kerola /cent
 • Esko Kurvinen /saml
 • Jouko Laxell /saml
 • Suvi Lindén /saml
 • Olli Nepponen /saml
 • Erkki Pulliainen /gröna
 • Martin Saarikangas /saml
 • Jouko Skinnari /sd
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Tapani Tölli /cent
 • Jari Vilén /saml
 • Matti Väistö /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

6.4 ledamöterna

 • Kaarina Dromberg /saml
 • Liisa Hyssälä /cent

6—8.4 ledamot

 • Risto Kuisma /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

6.4 ledamöterna

 • Jukka Roos /sd
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Satu Taiveaho /sd

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Berättelse om regeringens åtgärder under år 2004

Remissdebatt

Berättelse  B 3/2005 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till grundlagsutskottet och till den del det gäller utrikes- och säkerhetspolitiken till utrikesutskottet.

Samtidigt föreslår talmanskonferensen att med undantag för utrikesutskottet skall alla övriga fackutskott lämna utlåtande till grundlagsutskottet under vårsessionen.

Debatt (PTK 34/1, Thors 34/1/21).

Talmanskonferensens förslag godkänns. Ärendet remitteras till grundlagsutskottet, som alla övriga fackutskott med undantag för utrikesutskottet skall lämna utlåtande till under vårsessionen.

 • Ärendet remitteras dessutom till den del det gäller utrikes- och säkerhetspolitiken till utrikesutskottet.

2) Regeringens proposition med förslag till lagar om rättsgenetisk faderskapsundersökning och om ändring av lagen om faderskap

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 56/2004 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 1/2005 rd

Lagmotion  LM 136/2004 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets bestänkande nr 1. Först förs en allmän debatt och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslagen i regeringens proposition.

Allmän debatt (PTK 34/2).

Detaljbehandling:

Lagförslagen i regeringens proposition

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Lagförslaget i lagmotionen

Riksdagen omfattar lagutskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

3) Regeringens proposition med förslag till utveckling av lagstiftningen om bostadssparpremiesystemet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 276/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 4/2005 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

4) Lag om ändring av 64 § i inkomstskattelagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 32/2005 rd (Irja Tulonen /saml m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 34/4).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

Plenum avslutas kl. 18.50.