Plenarprotokoll 34/2013 rd

PR 34/2013 rd

Justerat 2.0r

34. TISDAGEN DEN 9 APRIL 2013

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinä_luoma (14.06—17.01), förste vice talman Pekka Ravi (17.01—19.01) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (19.01—22.14).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 37 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Heikki Autto /saml (r)
 • Tuija Brax /gröna (r)
 • Markku Eestilä /saml (r)
 • Tarja Filatov /sd (r)
 • Sanni Grahn-Laasonen /saml (f)
 • Teuvo Hakkarainen /saf (s)
 • Lauri Heikkilä /saf
 • Susanna Huovinen /sd (r)
 • Olli Immonen /saf (r)
 • Antti Kaikkonen /cent (r)
 • Eero Lehti /saml (r)
 • Mika Lintilä /cent (r)
 • Eeva-Maria Maijala /cent (r)
 • Riitta Myller /sd
 • Outi Mäkelä /saml
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (r)
 • Pentti Oinonen /saf (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (r)
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Sari Palm /kd
 • Aila Paloniemi /cent
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /saf (r)
 • Vesa-Matti Saarakkala /saf (r)
 • Matti Saarinen /sd (r)
 • Kristiina Salonen /sd (r)
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Eero Suutari /saml (r)
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Jani Toivola /gröna (r)
 • Maria Tolppanen /saf (r)
 • Kari Tolvanen /saml (r)
 • Anu Urpalainen /saml (r)
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Anne-Mari Virolainen /saml (r)
 • Erkki Virtanen /vänst (r)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 4 ledamöter:

 • Kimmo Tiilikainen /cent (14.22)
 • Outi Mäkelä /saml (14.31)
 • Riitta Myller /sd (14.39)
 • Sari Palm /kd (15.16)

__________

Unionsärenden

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 4.4.2013 överlämnat till riksdagen unionsärendena U 14, 15/2013 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet,

som förvaltningsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 14 samt

jord- och skogsbruksutskottet om ärende U 15.

__________

Statsrådets redogörelser

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 8.4.2013 överlämnat till riksdagen en redogörelse (SRR 4/2013 rd) om komplettering av statsrådets redogörelse 27.3.2013 om ramar för statsfinanserna 2014—2017 (SRR 3/2013 rd).

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Statsrådets redogörelse om ramar för statsfinanserna 2014—2017

Remissdebatt

Statsrådets redogörelse  SRR 3/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet, som som de övriga utskotten kan lämna sina utlåtanden till senast 3.5.2013.

I anslutning till detta ärende tillåts även debatt om ärende 2) på dagordningen.

Efter finansminister Jutta Urpilainens presentation följer en snabbdebatt, där de egentliga gruppanförandena får vara högst 7 minuter långa. Övriga anföranden som ledamöterna anmält sig för på förhand hålls i gruppanförandeordning och de får vara högst 5 minuter långa.

Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa.

Debatt (PTK 34/1, Nylund 34/1/8, Östman 34/1/9, Thors 34/1/51, 34/1/133, Blomqvist 34/1/127, Nauclér 34/1/138).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 35/10/2013

2) Statsrådets redogörelse till riksdagen om komplettering av statsrådets redogörelse 27.3.2013 om ramar för statsfinanserna 2014—2017 (SRR 3/2013 rd)

Remissdebatt

Statsrådets redogörelse  SRR 4/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 10.4.2013 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 22.14.

​​​​