Plenarprotokoll 39/2005 rd

PR 39/2005 rd

Justerat 2.0r

39. TORSDAGEN DEN 14 APRIL 2005

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Kaarina Dromberg /saml
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tony Halme /saf
 • Heidi Hautala /gröna
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Susanna Huovinen /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Inkeri Kerola /cent
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Seppo Lahtela /cent
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Jari Leppä /cent
 • Pehr Löv /sv
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Aila Paloniemi /cent
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Klaus Pentti /cent
 • Kari Rajamäki /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /saml
 • Jukka Roos /sd
 • Pertti Salovaara /cent
 • Arto Satonen /saml
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Jouko Skinnari /sd
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Seppo Särkiniemi /cent
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Marja Tiura /saml
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Unto Valpas /vänst

Efter namnuppropet anmäler sig följande ledamöter:

 • Seppo Särkiniemi /cent
 • Heidi Hautala /gröna
 • Anni Sinnemäki /gröna

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

14.4 ledamöterna

 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Kari Rajamäki /sd
 • Pentti Tiusanen /vänst

14 och 15.4 ledamöterna

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

13—15.4 ledamot

 • Anneli Kiljunen /sd

14.4 ledamot

 • Esko-Juhani Tennilä /vänst

14 och 15.4 ledamöterna

 • Kaarina Dromberg /saml
 • Unto Valpas /vänst

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

14.4 ledamöterna

 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Susanna Huovinen /sd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Inkeri Kerola /cent
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Aila Paloniemi /cent

14 och 15.4 ledamöterna

 • Tarja Cronberg /gröna
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Marja Tiura /saml

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Statsrevisorernas berättelse för 2003

Enda behandlingen

Berättelse  B 16/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 1/2005 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande nr 1.

Debatt (PTK 39/2).

Betänkandet samt förslagen i första och andra klämmen godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för år 2004

Remissdebatt

Berättelse  B 1/2005 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till ekonomiutskottet.

Debatt (PTK 39/3).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till ekonomiutskottet.

4) Lag om ändring av 127 a § i inkomstskattelagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 22/2005 rd (Sari Essayah /kd m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 39/4).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

5) Lag om ändring av 22 § i vallagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 23/2005 rd (Sari Essayah /kd m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till grundlagsutskottet.

Debatt (PTK 39/5).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till grundlagsutskottet.

6) Lag om ändring av 89 § i inkomstskattelagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 27/2005 rd (Olli Nepponen /saml m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 39/6).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

7) Lag om ändring av 6 kap. 4 § i utsökningslagen och 9 kap. 5 § i handelsbalken

Remissdebatt

Lagmotion  LM 30/2005 rd (Timo Soini /saf m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 39/7).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till lagutskottet.

8) Lag om ändring av 4 § i lagen om försäkringsdomstolen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 34/2005 rd (Lauri Oinonen /cent m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 39/8).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till lagutskottet.

9) Lag om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd

Remissdebatt

Lagmotion  LM 40/2005 rd (Petri Salo /saml m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 39/9).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, till lag om ändring av kemikalielagen samt till lag om ändring av 44 kap. 11 och 12 § strafflagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 279/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 5/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 19.39.