Plenarprotokoll 48/2013 rd

PR 48/2013 rd

Justerat 2.0r

48. FREDAGEN DEN 3 MAJ 2013

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (13.01—13.04).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 33 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Mikko Alatalo /cent (s)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (r)
 • Sanni Grahn-Laasonen /saml (f)
 • Harri Jaskari /saml
 • Mikael Jungner /sd (r)
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Johanna Karimäki /gröna
 • Jyrki Katainen /saml
 • Inkeri Kerola /cent (r)
 • Anneli Kiljunen /sd (s)
 • Pauli Kiuru /saml (r)
 • Kimmo Kivelä /saf (r)
 • Merja Kuusisto /sd (s)
 • Sanna Lauslahti /saml (r)
 • Eero Lehti /saml
 • Eeva-Maria Maijala /cent
 • Silvia Modig /vänst (s)
 • Hanna Mäntylä /saf (s)
 • Mika Niikko /saf (r)
 • Ville Niinistö /gröna (r)
 • Pentti Oinonen /saf (s)
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Aino-Kaisa Pekonen /vänst (s)
 • Tuula Peltonen /sd (r)
 • Paula Risikko /saml
 • Simo Rundgren /cent
 • Eila Tiainen /vänst
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Kauko Tuupainen /saf
 • Jutta Urpilainen /sd (s)
 • Raija Vahasalo /saml (r)
 • Sofia Vikman /saml
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 250, 251, 254, 257, 260—262, 267, 269, 276, 277, 279—282, 317/2013 rd antecknades ha anlänt.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Fyllnadsval till utskott

Val

Talman Eero Heinäluoma:

Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen väljer de uppställda kandidaterna

Paula Lehtomäki till medlem i stora utskottet och

Antti Kaikkonen till medlem i ekonomiutskottet.

2) Fyllnadsval till Finlands Banks revisorer

Val

Talman Eero Heinäluoma:

Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen till Finlands Banks revisorer och deras ersättare väljer följande uppställda personer:

som revisor ledamot Kauko Tuupainen och på den plats som ersättare som blir ledig efter honom CGR, OFR Tom Sandell och som revisor CGR Osmo Immonen och som hans ersättare ledamot Mika Kari.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen och strålskyddslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 18/2013 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 10/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag om godkännande av protokollet om ändring av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, å ena sidan och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 39/2013 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 8/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.5.2013.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om biodrivmedel och flytande biobränslen samt till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 13/2013 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 9/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.5.2013.

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 7.5.2013 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 13.04.

​​​​​​​