Plenarprotokoll 52/2014 rd

PR 52/2014 rd

Justerat 2.0r

52. TORSDAGEN DEN 15 MAJ 2014

Överläggningarna leddes av andre vice talman Anssi Joutsenlahti (16.02—18.34) och förste vice talman Pekka Ravi (18.34—20.23).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 34 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Heikki Autto /saml
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (r)
 • Reijo Hongisto /saf
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Mika Kari /sd (r)
 • Johanna Karimäki /gröna
 • Elsi Katainen /cent
 • Jyrki Katainen /saml (r)
 • Sampsa Kataja /saml
 • Jukka Kopra /saml
 • Esko Kurvinen /saml (r)
 • Merja Kyllönen /vänst
 • Antti Lindtman /sd
 • Riitta Myller /sd
 • Tapani Mäkinen /saml
 • Lasse Männistö /saml
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Jussi Niinistö /saf (r)
 • Ville Niinistö /gröna (s)
 • Heli Paasio /sd
 • Sari Palm /kd
 • Arto Pirttilahti /cent
 • Annika Saarikko /cent
 • Mikko Savola /cent (r)
 • Alexander Stubb /saml
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Jani Toivola /gröna
 • Anu Urpalainen /saml
 • Sinuhe Wallinheimo /saml
 • Jan Vapaavuori /saml (r)
 • Henna Virkkunen /saml
 • Erkki Virtanen /vänst
 • Ville Vähämäki /saf

Efter namnuppropet anmälde sig följande 7 ledamöter:

 • Sinuhe Wallinheimo /saml (16.17)
 • Johanna Karimäki /gröna (16.30)
 • Sampsa Kataja /saml (16.30)
 • Anu Urpalainen /saml (16.34)
 • Sari Palm /kd (16.35)
 • Ville Vähämäki /saf (16.44)
 • Jussi Niinistö /saf (17.06)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Muntliga frågor

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

1) ärendet på dagordningen är en muntlig frågestund.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Frågestunden är nu slut.

2) Medborgarinitiativ: Svenskan som valfritt läroämne på alla utbildningsstadier (MI 2/2014 rd)

Remissdebatt

Övrigt ärende  Ö 2/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet.

Debatten förs som en snabbdebatt med inlägg som har anmälts i förväg. De anföranden som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 3 minuter långa. Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 3 minuter långa.

Debatt (PTK 52/2, P. Kiuru 52/2/1, Wallin 52/2/4, 52/2/35, Gestrin 52/2/5, 52/2/38, Tuppurainen 52/2/6, 52/2/27, min. Henriksson 52/2/10, Tynkkynen 52/2/17, Virolainen 52/2/19, Blomqvist 52/2/24, Haapanen 52/2/25, Modig 52/2/30, Tuupainen 52/2/37, Nauclér 52/2/57, Gästgivars 52/2/76).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

3) Regeringens årsberättelse 2013

Remissdebatt

Berättelse  B 12/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet, som de övriga fackutskotten kan lämna utlåtande till senast 19.9.2014.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om farkostregistret och till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 14/2014 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 4/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 52/4).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

5) Marginaliseringen av unga

Bordläggning av betänkanden

Övrigt ärende  Ö 3/2014 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 1/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.5.2014.

6) Statsrådets skogspolitiska redogörelse 2050

Bordläggning av betänkanden

Statsrådets redogörelse  SRR 1/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 5/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.5.2014.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är i morgon fredag 16.5.2014 kl. 13.

Plenum avslutades kl. 20.23.