Plenarprotokoll 54/2007 rd

PR 54/2007 rd

Justerat 2.0r

54. ONSDAGEN DEN 26 SEPTEMBER 2007

Förhandlingarna leddes av talman Sauli Niinistö.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 52 ledamöter som frånvarande:

 • Outi Alanko-Kahiluoto /gröna
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Risto Autio /cent
 • Thomas Blomqvist /sv
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Juha Hakola /saml
 • Heidi Hautala /gröna
 • Anna-Maja Henriksson /sv
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Matti Kangas /vänst
 • Inkeri Kerola /cent
 • Martti Korhonen /vänst
 • Jari Koskinen /saml
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Merja Kyllönen /vänst
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jari Larikka /saml
 • Jouko Laxell /saml
 • Suvi Lindén /saml
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Juha Mieto /cent
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Olli Nepponen /saml
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Reijo Paajanen /saml
 • Sirpa Paatero /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Antti Rantakangas /cent
 • Paula Risikko /saml
 • Tanja Saarela /cent
 • Petri Salo /saml
 • Kimmo Sasi /saml
 • Arto Satonen /saml
 • Paula Sihto /cent
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Minna Sirnö /vänst
 • Jouko Skinnari /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Ilkka Viljanen /saml
 • Paavo Väyrynen /cent
 • Stefan Wallin /sv
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Jyrki Yrttiaho /vänst

Efter namnuppropet anmälde sig följande 4 ledamöter:

 • Esa Lahtela /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Arto Satonen /saml
 • Jari Koskinen /saml

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

26.9 ledamot

 • Jyri Häkämies /saml

26 och 27.9 ledamöterna

 • Bjarne Kallis /kd
 • Inkeri Kerola /cent
 • Olli Nepponen /saml
 • Reijo Paajanen /saml
 • Kari Rajamäki /sd
 • Petri Salo /saml
 • Minna Sirnö /vänst

26—28.9 ledamöterna

 • Paula Risikko /saml
 • Stefan Wallin /sv

Sjukfrånvaro

Följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

26.9 ledamöterna

 • Reijo Laitinen /sd
 • Tanja Saarela /cent

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 41/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 4/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i riksdagens plenum i går.

Nu följer detaljbehandling av ärendet.

Beslut

Riksdagen godkände 4 kap. 1 och 8 § och kapitlets rubrik, 6 kap. 11 och 14 § och kapitlets rubrik samt 8 kap. 1 § och kapitlets rubrik enligt betänkandet.

9 kap. 12 §

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 12 § saa sen muodon, joka on vastalauseissa 1 ja 2, mikä tarkoittaa sitä, että ottovanhempien vanhempainpäivärahakausi pidennetään saman pituiseksi kuin muidenkin vanhempien.

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Räsäsen tekemää ehdotusta.

Debatten var härmed avslutad.

Talmannen:

Ledamot Päivi Räsänen med bifall av ledamot Anneli Kiljunen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationerna 1 och 2.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Päivi Räsänens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 9 kap. 12 § enligt betänkandet med rösterna

89 ja, 49 nej, 61 frånvarande.

( Omr. 1 )

Riksdagen godkände 9 kap. rubrik samt 11 kap. 10 a § och kapitlets rubrik, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget var härmed avslutad.

2) Regeringens proposition med förslag till ändring av strafflagens bestämmelser om krigsförbrytelser och brott mot humaniteten samt vissa lagar som har samband med dem

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 55/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till lagutskottet.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 84/2007 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 54/3, Gestrin 54/3/35).

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

4) Regeringens proposition med anledning av den rekommendation om anställningsförhållanden som antagits av 95 Internationella arbetskonferensen

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 29/2007 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 3/2007 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande. Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter beslutar riksdagen i enda behandlingen om förslaget i första klämmen i arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande att Internationella arbetsorganisationens rekommendation nr 198 om anställningsförhållanden beaktas i behövlig utsträckning i det kommande lagstiftningsarbetet.

Ingen debatt.

Riksdagen godkände förslaget i klämmen till betänkandet.

Ärendet var slutbehandlat.

5) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Georgien om främjande och skydd av investeringar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 9/2007 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 3/2007 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger utrikesutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter övergår riksdagen till detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget var härmed avslutad.

6) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Indonesien om främjande och skydd av investeringar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 10/2007 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 4/2007 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger utrikesutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter övergår riksdagen till detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget var härmed avslutad.

7) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Jordanien om ömsesidigt främjande och skydd av investeringar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 11/2007 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 5/2007 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger utrikesutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter övergår riksdagen till detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget var härmed avslutad.

8) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Kazakstan om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 12/2007 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 6/2007 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger utrikesutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter övergår riksdagen till detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget var härmed avslutad.

9) Lag om förbud av försäljning av glödlampor

Remissdebatt

Lagmotion  LM 37/2007 rd (Christina Gestrin /sv m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet.

Debatt (PTK 54/9, Gestrin 54/9/1, 54/9/6).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

10) Lag om ändring av 2 c kap. 5 § och 21 kap. 9 § i strafflagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 44/2007 rd (Lyly Rajala /saml)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 54/10).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

11) Lag om ändring av 23 kap. 3 § i strafflagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 48/2007 rd (Kyösti Karjula /cent)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 54/11).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till lagutskottet.

12) Lag om ändring av 23 kap. 5 § i strafflagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 51/2007 rd (Pertti Hemmilä /saml)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 54/12).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till lagutskottet.

13) Lag om ändring av 72 § i vägtrafiklagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 55/2007 rd (Outi Mäkelä /saml)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 54/13).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

14) Lag om ändring av den accistabell som utgör bilaga till lagen om tobaksaccis

Remissdebatt

Lagmotion  LM 59/2007 rd (Valto Koski /sd)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 54/14).

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till finansutskottet.

15) Lag om ändring av 1 § i lagen om rehabilitering av frontveteraner

Remissdebatt

Lagmotion  LM 60/2007 rd (Valto Koski /sd)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 54/15).

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet

Förste vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon torsdag kl. 16.

Plenum avslutades kl. 18.18.

​​​​