Plenarprotokoll 55/2011 rd

PR 55/2011 rd

Justerat 2.0r

55. ONSDAGEN DEN 19 OKTOBER 2011

Överläggningarna leddes av andre vice talman Anssi Joutsenlahti (14.04—17.12) och talman Eero Heinäluoma (17.12—18.17).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 44 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Mikko Alatalo /cent (r)
 • Heikki Autto /saml (r)
 • Thomas Blomqvist /sv (r)
 • Sanni Grahn-Laasonen /saml (r)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (r)
 • Pertti Hemmilä /saml (r)
 • James Hirvisaari /saf (r)
 • Lauri Ihalainen /sd (r)
 • Mikael Jungner /sd
 • Saara Karhu /sd (r)
 • Mika Kari /sd (s)
 • Katri Komi /cent (r)
 • Esko Kurvinen /saml (r)
 • Merja Kyllönen /vänst (r)
 • Annika Lapintie /vänst
 • Paula Lehtomäki /cent (f)
 • Antti Lindtman /sd (r)
 • Päivi Lipponen /sd (r)
 • Maria Lohela /saf (r)
 • Silvia Modig /vänst
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (r)
 • Markku Mäntymaa /saml (r)
 • Jussi Niinistö /saf (r)
 • Aila Paloniemi /cent (r)
 • Jaana Pelkonen /saml (r)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Pekka Ravi /saml
 • Annika Saarikko /cent (r)
 • Mikko Savola /cent (r)
 • Jouko Skinnari /sd
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Eero Suutari /saml (r)
 • Astrid Thors /sv (r)
 • Eila Tiainen /vänst
 • Maria Tolppanen /saf (r)
 • Kari Tolvanen /saml (r)
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Jutta Urpilainen /sd (r)
 • Jan Vapaavuori /saml
 • Sofia Vikman /saml (r)
 • Henna Virkkunen /saml
 • Pertti Virtanen /saf (r)
 • Tuula Väätäinen /sd (r)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Vilande förslag till lag om ändring av Finlands grundlag

En behandling

Vilande lagförslag  VLF 3/2011 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 3/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande.

Lagförslagen kan nu till sakinnehållet godkännas oförändrade, genom ett beslut som fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, eller förkastas. Utskottet föreslår att lagförslagen godkänns.

Debatt (PTK 55/1, Feldt-Ranta 55/1/4).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 57/1/2011

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om medborgarinitiativ och till lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 46/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet. Ärendet bordlades i plenum 13.10.2011.

PR 52/6/2011

I samband med detta ärende tillåts även debatt om ärende 3) på dagordningen.

Debatt (PTK 55/2, min. Henriksson 55/2/1).

Beslut

Ärendet remitterades till grundlagsutskottet.

3) Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning

Remissdebatt

Talmanskonferensens förslag  TKF 1/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet. Ärendet bordlades i plenum 13.10.2011.

PR 52/7/2011

Ingen fortsättning på debatten.

Beslut

Ärendet remitterades till grundlagsutskottet.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 53/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. Ärendet bordlades i plenum 13.10.2011.

PR 52/14/2011

Ingen fortsättning på debatten.

Beslut

Ärendet remitterades till finansutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 87/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 55/5).

Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 88/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Debatt (PTK 55/6).

Beslut

Ärendet remitterades till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa lagar som gäller inom den privata sektorn och av 11 § i lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 89/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 55/7).

Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 6 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och 12 § i lagen om vuxenutbildningsstöd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 90/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 55/8).

Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagens nästa plenum är i morgon torsdag 20.10.2011 kl. 16.

Plenum avslutades kl. 18.17.